Vojnový cintorín Lascov

Obec Lascov leží v južnej časti Nízkych Beskýd v údolí rieky Topľa. Od mesta Bardejov je vzdialená 27 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1370. V roku 1910 mala obec 234 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla názov Lászcó. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tento vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica Marhaň. Súčasťou civilného cintorína v obci Lascov bol vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Cintorín tvorilo sedem jednotlivých hrobov. Archívna zložka o tomto vojnovom cintoríne poskytuje dostatok údajov. Podľa mena je identifikovaných až šesť vojakov. Prepisy mien v archívnych dokumentoch sú však častokrát skomolené a pravdepodobne aj nepresné.

Vysvetlenie, prečo je tomu tak, môžeme nájsť v korešpondencii z mája 1924, medzi Referátom vojnových hrobov v Bratislave a Žandárskou stanicou Marhaň. V liste zo 14. mája 1924 sa uvádza: „V seznamu tomto uvedli Jste onoho neznámeho poručíka honvéd. pluku, T. Gábora a J. Levnóhríba s poznámkou, že jsou pohřbení v obci Lascově. Nyní, ale uvádíte, že hroby těchto třech vojínu se tam nenachází. Žádáme o vysvětlení.“ Vo svojej odpovedi žandárska stanica uvádza, že im boli doručené staré evidenčné listy z Maďarska a preto na základe týchto údajov korigovali údaje v zozname vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne. V odpovedi sa uvádza: „…dle těchto evidenčných není na hřbitově v Lascově pohřben neznámy poručík honved. pl., nýbrž maďarský nadporučík  husar. pl. Viktor Knap a taktéž, že tam není pohřbén vojín J. Lavrochríb nýbrž Ján Ramachvil. Tato mýlka jména  pohřbeného vojina Ramachvilova povstala tím, že jméno na kříži bylo velmi špatně čitelné, takže se původně dle sotva znatelných písmen soudilo, že jest to jméno Lavrochríb.“

V evidenčnom liste, ktorý je súčasťou archívnej zložky, je maďarský nadporučík husárskeho pluku zaevidovaný ako Győző Knapp. Pochovaný je v hrobe č. 1. Vojak Ján Ramachvil je pre zmenu evidovaný ako Johan Ramachnill a je pochovaný v hrobe č. 4. Ako vidno, žandári v obci Marhaň si s prepisom mien nerobili ťažkú hlavu. V hrobe č. 2 je pochovaný Rudolf Góbl a v hrobe č. 3. vojak Felix-Karel Hoffer, príslušník rakúsko-uhorského 22. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 22). V hrobe č. 5 je pochovaný rakúsko-uhorský vojak z 15 pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 15). V hrobe č. 6 je pochovaný Lambert Pistonig, pravdepodobne rakúsko-uhorský vojak. V hrobe č. 7 leží neznámy vojak. Všetci vojaci pochovaní na vojnovom cintoríne v Lascove zomreli v roku 1915.

Vojnový cintorín v Lascove sa nepodarilo identifikovať. Vojnové hroby pravdepodobne zanikli a na ich mieste vznikli civilné hroby. Bolo by vhodné, aby sa pristúpilo aspoň k symbolickej rekonštrukcii tohto vojnového cintorína. Obnova cintorína by spočívala v osadení pamätnej tabule, ktorá by pripomínala, že v Lascove sú pochovaní vojaci, ktorí padli na našom území v čase prvej svetovej vojny.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.