Vojnový cintorín Kurima

Obec Kurima leží v Nízkych Beskydách v údolí rieky Topľa. Od okresného mesta Bardejov je vzdialená 17 km. V písomných prameňoch sa obec prvýkrát spomína v roku 1329. V roku 1910 žilo v obci 983 obyvateľov. Pred prvou svetovou vojnou niesla obec názov Kurima. Počas prvej svetovej vojny vyhorela takmer polovica obce. V súčasnosti je obec súčasťou okresu Bardejov, ale do roku 1960 patrila pod okres Giraltovce. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tento vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená miestna Žandárska stanica v Kurime. Vojnový cintorín v Kurime bol súčasťou civilného cintorína. Pôvodne sa na cintoríne nachádzalo len sedem vojnových hrobov. V neskoršom období boli z okolia obce exhumované ďalšie vojnové hroby a prenesené na civilný cintorín v Kurime. Vznikol tak vojnový cintorín, ktorý tvorilo 20 vojnových hrobov.

Archívne dokumenty o vojnovom cintoríne v Kurime poskytujú rozporuplné údaje. Podľa katastrálneho listu sa na vojnovom cintoríne nachádza 19 jednotlivých hrobov a v jednom hrobe sú pochovaní traja vojaci. V rozpočte na údržbu vojnových cintorínov v obvode Žandárskej stanice Kurima sa uvádza, že v Kurime je 11 jednotlivých a 6 spoločných vojnových hrobov. V zozname vypracovanom 20. januára 1923 sa uvádzané, že v 14 jednotlivých a 6 spoločných hroboch je pochovaných 26 vojakov.

Podľa údajov z evidenčných listov je na cintoríne pochovaných 22 vojakov v 18 jednotlivých a dvoch spoločných hroboch (hroby č. 6 a 20). Z celkového počtu je devätnásť padlých vojakov rakúsko-uhorskej štátnej príslušnosti, dvaja vojaci ruskej štátnej príslušnosti a v jednom prípade sa štátnu príslušnosť nepodarilo určiť. Podľa mena je možné identifikovať dvanásť padlých vojakov. Na cintoríne boli pochovaní príslušníci rakúsko-uhorských peších plukov č. 15, 58 a 95 (Infanterieregiment Nr. 15, Infanterieregiment Nr. 58, Infanterieregiment Nr. 95).

V hroboch č. 6 a  20 sú pochovaní traja civilisti, príslušníci Domobraneckého pracovného oddelenia č. 15. Zahynuli 9. mája 1915 po výbuchu granátu.  Sú známe aj ich mená. František Vebsinger pochádzal z Viedne a v čase úmrtia mal 36 rokov. Slovák Jakub Spitzkopf mal v čase úmrtia 42 rokov a pochádzal zo Spiša. Vtedy 39 ročný Ján Zubo pochádzal taktiež z dnešného územia Slovenska a to z obce Hrnčiarska Ves (okres Poltár).

Na vojnovom cintoríne v Kurime bol pochovaný aj rakúsko-uhorský poručík Franc Borzevský. Padol v boji 29. marca 1915 vo veku 24 rokov. Bol príslušníkom rakúsko-uhorského 15. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 15) a pochádzal z územia dnešného Poľska.
V medzivojnovom období praktickú údržbu vojnového cintorína zabezpečovala obec Kurima. V súčasnosti už nie je možné identifikovať, kde na civilnom cintoríne sa nachádzal vojnový cintorín. Vojnový cintorín zanikol pri rozširovaní civilných hrobov. Aby vojnové obete pochované v Kurime neostali zabudnuté, bolo by potrebné osadiť na civilnom cintoríne symbolický kríž, alebo pamätník.