Vojnový cintorín Krajná Poľana

Obec   Krajná Poľana  sa nachádza asi 20 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd, pri ústí potoka Bodružalík do Ladomírky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu  Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Ladomérmező. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená miestna žandárska stanica.J edným z menších cintorínov v okrese Svidník je aj vojnový cintorín Krajná Poľana. Tento cintorín je súčasťou obecného cintorína. Vojnové hroby sa pôvodne nachádzali pri vchode na cintorín. Dnes je to len úzky pás trávnatej plochy. Cintorín bol tvorený deviatimi hrobmi. Hroby sú rozmiestnené v dvoch radoch. V jednom rade sú tri hroby  a v druhom je päť hrobov. Celkový počet dopĺňa hrob číslo 9, ktorý sa nachádza osobitne mimo skupinu vojnových hrobov. 

Vojnové hroby sa nachádzajú neďaleko vchodu na cintorín. Hrob č. 4 je masový a sú v ňom pochovaní ôsmi vojaci. Do kategórie spoločných hrobov patrí hrob č. 9 s piatimi pochovanými vojakmi. Zvyšných sedem hrobov je jednotlivých. Na cintoríne je spolu pochovaných 20 obetí. Poznáme identitu len jednej obete. Všetci ostatní sú neznámi. Známou obeťou je kapitán barón Ladislav Fiath z Husárskeho pluku č.7, ktorý padol 31.1.1915 neďaleko píly pri obci Miroľa. Pôvodne bol pochovaný asi 450 metrov východne od obce Krajná Poľana. Zároveň je jedinou obeťou pochovanou na tomto cintoríne, ktorá padla v roku 1915. Všetky ostatné obete padli v roku 1914. Známa je tiež štátna identita všetkých obetí. Všetci tu pochovaní vojaci boli príslušníkmi rakúsko-uhorskej armády.

Na cintoríne bolo pôvodne iba sedem hrobov. V roku 1923 pristúpili žandári z miestnej žandárskej stanice k sústredeniu vojnových hrobov z katastra obce. V okolí obce bolo zistených deväť hrobov. Okrem hrobu spomínaného kapitána Fiatha sa v lese západne od obce nachádzal jeden hrob a vo vzdialenosti asi dva a pol kilometra od obce ďalších sedem hrobov. Exhumačnú komisiu viedol strážmajster František Kopfiš. Exhumačné práce sa uskutočnili 21. marca 1923. Neznáme obete boli uložené do jedného masového hrobu. Barón Fiath bol pochovaný osobitne v hrobe č. 8. Pri exhumačných prácach bola v jednom z hrobov nájdená rakúska puška z rokom výroby 1885. Pri niektorých pozostatkoch sa našli čapicové kokardy jednotiek poľných strelcov, čo by mohlo nasvedčovať, že niektoré obete patrili k týmto jednotkám.

V súčasnosti niet po vojnových hroboch na tomto cintoríne ani stopy. Vojnový cintorín by mohol byť považovaný za zlikvidovaný. Napriek tomu, miesto, kde by sa mali nachádzať vojnové hroby nie je zastavané a ani zasiahnuté civilným pochovávaním. Spomienkou na vojnové obete pochované na tomto cintoríne by mohlo byť aspoň umiestnenie spoločného symbolického pomníka. Vzniklo by jednoduché a dôstojné pietne miesto. Jeho súčasťou by mala byť aj podrobná informačná tabuľa, ktorá by zachytávala históriu vojnového cintorínu v tejto obci.