Vojnový cintorín Krajná Bystrá

Obec  Krajná Bystrá   sa nachádza asi 13 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd, pri pravostrannom prítoku riečky Ladomírka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu  Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Bátorhegy. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v obci Krajná Poľana. Vojnový cintorín V Krajnej Bystrej je súčasťou obecného cintorína. Nachádza sa v staršej časti cintorína, ku ktorej sa dá prejsť cestičkou od kostola. Jediný náčrt vojnového cintorína v Krajnej Bystrej pochádza z roku 1922. Je pomerne zložité opísať tvar tohto cintorína. Hroby sa nachádzajú zoskupené v jednej časti cintorína, ale sú pomerne voľne rozmiestnené, čo u väčších cintorínov nebýva zvykom. Väčšina  hrobov sa na miestnom cintoríne nachádzala zrejme už počas vojny.

Cintorín je tvorený 29 hrobmi. Všetky hroby na tomto cintoríne patria do kategórie spoločných hrobov. V dvadsiatich štyroch hroboch sú pochované po dve obete, v štyroch hroboch sú pochované po tri obete a v jednom hrobe sú štyri obete. Práve spoločný hrob so štyrmi pochovanými vojakmi vznikol až po vojne. V rámci sústredenia vojnových hrobov  pristúpili aj žandári z Krajnej Poľany k exhumačným prácam v okolí obce. Boli nájdené štyri jednotlivé hroby v katastri Krajnej Bystrej. Dňa 22. marca 1922 boli vykonané exhumačné práce. Exhumačnú komisiu viedol strážmajster František Kopfiš a richtár Andrej Štefanov. Pozostatky z exhumovaných hrobov boli umiestnené do novovytvoreného hrobu č. 22.

Je známa štátna príslušnosť všetkých obetí. Na cintoríne sú pochovaní tridsiati rakúsko-uhorskí vojaci a tridsiati štyria ruskí vojaci. Medzi nimi je pochovaný jediný známy rakúsko-uhorský vojak Alexander Linter. V zložke sa však nenachádza informácia, v ktorom hrobe ležia pozostatky tohto vojaka. Všetky evidenčné listy uvádzajú dátum úmrtia len všeobecným údajom „1914-1915“. Archívna zložka neobsahuje ani údaje o vojenských jednotkách, z ktorých pochádzajú pochovaní vojaci. V medzivojnovom období mal cintorín aj svojho zmluvného hrobára. O vojnové hroby v Krajnej Bystrej sa staral miestny občan Ján Hajda. Za svoju prácu dostával dohodnutý ročný paušálny plat.

Vojnový cintorín sa v tejto obci zachoval do dnešných čias, aj keď zďaleka nie je v ideálnom stave. Hrobové polia sú dobre viditeľné. Nie sú označené krížmi, ani inými symbolmi. Vzhľadom na fakt, že vojnové hroby sú na ploche obecného cintorína, je tento priestor pravidelne vykosený. Prínosom by bolo označenie hrobov, prípadne aspoň umiestnenie centrálneho kríža s informáciou o pochovaných vojakoch. Charakter miesta by si vyžadoval aj umiestnenie informačnej tabule, čomu by mala  predchádzať základná úprava cintorína.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.