Vojnový cintorín Giraltovce

Mesto Giraltovce  sa nachádza asi 29 kilometrov južne od okresného mesta Svidník. Leží  v južnej časti  Nízkych Beskýd na sútoku riek Topľa a Radomka. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1416. Po svojom vzniku patrili Giraltovce viacerým zemepánom, napr. rodine Podhorány, či Szirmay. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Girált. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená miestna žandárska stanica. Vojnový cintorín v meste Giraltovce patrí medzi stredne veľké vojnové cintoríny okresu Svidník. Cintorín bol súčasťou mestského cintorína. Pozostával zo štyroch súvislých hrobových polí. Do týchto hrobových polí mohlo byť začlenených asi 50 hrobov rôznych kategórií. Archívna zložka však obsahuje nedostatok informácií o vojnových hroboch na tomto cintoríne. Absencia označenia hrobov v evidenčných listoch spôsobuje problémy s určovaním hrobov. Čísla hrobov sa nachádzajú len v niekoľkých evidenčných listoch.

Na tomto cintoríne je podľa katastrálneho listu pochovaných 64 vojakov. Toto číslo súhlasí s údajmi v evidenčných listoch. Poznáme identitu takmer všetkých  vojakov. Dostatok údajov o obetiach máme hlavne preto, že väčšina tu pochovaných vojakov zomrela vo vojenskej nemocnici. Len päť vojakov je neznámych. Známa je aj štátna príslušnosť obetí. Na cintoríne je pochovaných 63 rakúsko-uhorských vojakov a jeden ruský vojak.

Títo vojaci padli v období od októbra 1914 do apríla 1915. Príčinou smrti boli strelné zranenia, ale aj choroby, ako zápal pľúc, cholera, či týfus. Cintorín je pôvodný a pochádza z vojnového obdobia. V medzivojnovom období tu pribudlo niekoľko hrobov. Exhumácie prebiehali v marci a júni 1922. Exhumačnú komisiu viedol strážmajster Josef Kubal z miestnej žandárskej stanice. Exhumované boli hroby z rôznych častí mesta a blízkeho okolia. Bližšie údaje o exhumáciách nepoznáme.

V súčasnosti nepoznáme ani presnú polohu vojnových hrobov na mestskom cintoríne. Podľa všetkých náznakov boli  vojnové hroby zlikvidované, aby sa získalo miesto pre civilné pochovávanie. Pretože nemáme ďalšie informácie o jeho presnej polohe, môžeme tento cintorín považovať za zaniknutý. Je to veľká škoda aj preto, že poznáme takmer všetkých vojakov pochovaných na pôvodnom cintoríne. Zaniknutý cintorín a pamiatku obetí by mohol na cintoríne pripomínať symbolický kríž a informačná tabuľa so zoznamom obetí a opisom histórie vzniku vojnového cintorína v Giraltovciach.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.