Vojnový cintorín Cernina

Obec Cernina sa nachádza asi 17 kilometrov západne od okresného mesta Svidník. Leží  v Nízkych Beskydách v doline riečky Cerninka, ľavostranného prítoku Tople. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Cernyina. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v obci Rovné. Vojnový cintorín Cernina patrí medzi rozsiahle cintoríny v okrese Svidník. Tento cintorín sa nachádza na konci dediny vľavo pri ceste do obce Kurimka.  K cintorínu vedie upravená cestička. Bezprostredne pred cintorínom je umiestnená kaplnka. Vojnový cintorín Cernina vznikol počas prvej svetovej vojny, ale definitívnu podobu získal až v roku 1930. Cintorín má tvar obdĺžníka so stranami 30×27 metrov. Hroby boli rozmiestnené v pravidelných radoch. Vstup na cintorín bol situovaný na severnej strane cintorína. Medzi štyrmi hromadnými hrobmi bol umiestnený centrálny kríž.

Cintorín pozostáva zo sedemdesiatich hrobov. Z celkového počtu  sú štyri hroby hromadné. Tieto štyri hroby vznikli až v medzivojnovom období a sú výsledkom intenzívnych exhumačných  prác, ktorú vykonal správca miestneho cintorína. V dvoch menších šachtách označených rímskymi číslami I. a II. je spolu pochovaných pätnásť obetí. Poznáme len tento údaj, a preto nevieme koľko vojakov je pochovaných v šachte č. I. alebo č. II. Spomínané hromadné hroby vznikli exhumáciou pôvodných šácht na vrchu  Makovica.

Exhumácie prebiehali v jari 1930. V ďalších dvoch hromadných hroboch s označením III. a IV. je pochovaných 223 vojakov. Šachty číslo III. a IV. vznikli exhumáciou pôvodného vojnového cintorína na Širokej Hore. Exhumácie prebehli v jari 1930. Na cintoríne sa nachádza 22 spoločných hrobov. Identifikáciu nám uľahčuje pomerne precízny náčrt. Spoločné hroby sú označené číslami 9-16, 31– 36 a  51 – 58. Zvyšných 44 hrobov patrí do kategórie jednotlivých hrobov.

Na cintoríne je pochovaných 326 obetí. Známe sú aj ďalšie údaje. Z archívnej dokumentácie sa dá zistiť štátna príslušnosť 33 obetí. Sú tu naisto pochovaní dvaja ruskí vojaci a 31 rakúsko-uhorských vojakov. Poznáme identitu 26 vojakov. Väčšina identifikovaných pochádza z Pešieho pluku č. 15  s dislokáciou v Tarnopoli. Tento pluk bol zložený z brancov poľskej a rusínskej národnosti. Z týchto národností pochádzajú aj mnohé ďalšie obete pochované na tomto cintoríne.

Vojnový cintorín v Cernine nie je možné prehliadnuť. Je to jeden z mála zrekonštruovaných vojnových cintorínov v okrese Svidník, ktorých obnova bola vykonaná veľkorysým spôsobom.  Pozornosť púta predovšetkým mohutná predná kamenná stena, ktorá  je súčasťou oplotenia. Zvyšné tri strany oplotenia sú riešené farbou ošetreným oceľovým pletivom. Na ploche cintorína boli v rámci stavebných úprav zarovnané hrobové polia a celá plocha bola zatrávnená. Jednotlivé hroby sú označené kamennými krížmi. Na krížoch sa však nenachádzajú žiadne identifikačné tabuľky, ktoré by niesli informáciu o pochovaných obetiach.

Celkovo pôsobí cintorín veľmi vkusne a súmerne. Hroby sú pravidelne rozmiestnené v deviatich radoch vedľa seba. Jediným faktickým nedostatkom je absencia informačnej tabule, ktorá by informovala o histórii vojnového cintorína a dôvodoch jeho vzniku. Napriek tomu môžeme vojnový cintorín v Cernine označiť za dôstojné pietne miesto. Dnešný stav cintorína je pozitívnou výnimkou v oblasti starostlivosti o vojnové cintoríny na území severovýchodného Slovenska.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.