Vojnový cintorín Bodružal

Obec Bodružal sa nachádza asi 16 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd v doline riečky Bodružalík, ktorá sa vlieva do Ladomírky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1600. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Bodruzsál. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v obci Krajná Poľana. Vojnový cintorín Bodružal je súčasťou obecného cintorína. Nachádza sa na svahu nad civilnými hrobmi a dominantou obce, dreveným gréckokatolíckym chrámom sv. Mikuláša. Patrí medzi najväčšie cintoríny v okrese Svidník. Pozostáva z 39 hrobov. Cintorín mal pôvodne tvar ležiaceho písmena L.  Väčšina z hrobov  bola prehľadne usporiadaná v piatich radoch. V každom sa nachádza šesť hrobov. Ďalších sedem hrobov sa nachádza povedľa hlavnej skupiny hrobov. Hroby č. 38 a 39 sa nachádzali medzi civilnými hrobmi.

Väčšina hrobov spadá do kategórie hromadných. Na cintoríne je 35 hromadných hrobov. Bohužiaľ, nevieme koľko obetí je v hromadných hroboch pochovaných. Výnimkou je masový hrob č. 7, v ktorom je pochovaných desať vojakov. Ďalšie tri hroby sú spoločné. V každom z nich sú pochovaní po dvaja vojaci. Na cintoríne sa nachádza aj jeden samostatný hrob. Na katastrálnom liste je údaj, podľa ktorého je na cintoríne spolu pochovaných asi 400 vojakov. Pôvod tohto čísla nepoznáme a nedokážeme ho ani overiť, práve z dôvodu nezachovaných údajov o pochovaných vojakoch v hromadných hroboch.

S určitosťou je známa identita iba dvoch ruských vojakov. Štátnu príslušnosť sa podarilo zistiť len v sedemnástich prípadoch. Sú tu pochovaní štyria ruskí a trinásti rakúsko-uhorskí vojaci. Na cintoríne  sa nachádzajú obete bojov z roku 1914, ale aj z roku 1915. Ďalšie údaje zložka neobsahuje. Tento vojnový cintorín vznikol už počas vojny. V medzivojnovom období boli na  cintorín premiestnené pozostatky exhumovaných obetí z roztrúsených hrobov v katastri obce. Tieto hroby exhumovala exhumačná komisia pod vedením strážmajstra Františka Kopfiša zo Žandárskej stanice Kapišová a richtára Mikolaja Kocúra. Spolu bolo exhumovaných osem hrobov  a desať pochovaných obetí. Všetky boli uložené v masovom hrobe č. 7, o ktorom máme práve kvôli exhumáciám najviac informácií. O hroby sa mal starať samotný richtár Mikolaj Kocúr za ročný paušálny poplatok.

V súčasnosti je o tento vojnový cintorín dôstojne postarané. Projekt obnovy vojnového cintorína vznikol v roku 2004 a bol realizovaný v roku 2007. Pri obnove cintorína boli použité zaujímavé architektonické postupy. Plocha cintorína je zarovnaná a zatrávnená. Vojnové hroby pripomína 39 náhrobných kameňov. Náhrobne kamene predstavujú betónové kvádre a symbolizujú „les vyrúbaných stromov“. Na okraji cintorína je netypický drevený kríž. Súčasťou kompozície je aj lavička. Je umiestnená tak, aby umožňovala výhľad na vojnové hroby a cintorín s dreveným kostolíkom. Areál cintorína je vkusne upravený. Jedinou slabinou je absencia informačnej tabule, ktorá by pripomínala históriu vojnového cintorína, ale aj udalosti prvej svetovej vojny v okolí obce Bodružal.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.