Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Ruské

Obec Ruské ležala v doline Cirochy 20 km severne od Stakčína  v nadmorskej výške 486 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1585. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 769 obyvateľov. Vzhľadom na  skutočnosť, že sa nachádzala na hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operácií takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Dňa 20. novembra 1914 ruské vojská generála Lavra Kornilova prekročili Ruské sedlo a obsadili obec. Avšak rakúsko-uhorský protiútok ich vytlačil naspäť na severnú stranu Karpát a vojská generála Georga von Lehmanna vstúpili do obce 25. novembra 1914. Vojnové udalosti s k obci priblížili ešte raz na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila južne od obce v susednej Veľkej Poľane. Obec bola opäť obsadená ruskými vojskami. V obci sa nachádzajú dva vojnové cintoríny.

Vojnový cintorín Ruské I

Vojnový cintorín v Ruskom I sa nachádza v severovýchodnej časti obecného cintorína. Presný počet pochovaných vojakov na tomto vojnovom cintoríne nie je známy. V období zriadenia bol samostatným cintorínom o výmere 395 m².  Postupne splynul s obecným cintorínom.

Pozostáva z 24 vojnových hrobov, z ktorých je 22 hrobov spoločných a 2 hroby hromadné. Pôvodne cintorín pozostával z 19 vojnových hrobov. V rámci údržby cintorína v roku 2007 bolo zistené, že oproti dokumentácii sa tu nachádza o ďalších päť spoločných hrobov viac. Mená pochovaných vojakov sú neznáme. Vojnový cintorín vznikol v rokoch 1917 – 1922 exhumáciou vojakov, najprv do dvoch hromadných a dvoch spoločných hrobov a v roku 1922 do ďalších pätnástich spoločných hrobov. Zo dňa 5. októbra 1922 sa nám zachovalo uznesenie obecného úradu, v ktorom starosta obce Vasiľ Kirňak uvádza, že nemôže byť poskytnuté väčšie miesto na obecnom cintoríne pre exhumovaných vojakov padlých vo svetovej vojne.  Dozor nad cintorínom za 1. ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Ruskom a údržbu hrobov od roku 1922 Koloman Grauber zo Stariny. Po ňom Vasiľ Minčič z Veľkej Poľany. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Stakčíne.

Spoločné hroby sú usporiadané v dvoch radoch. Nad nimi sa nachádzajú excentricky položené hromadné hroby. Na hroboch boli umiestnené drevené kríže. Obvodovú zeleň tvorila výsadba hlohov obyčajných. Udržiavaný bol neprestajne, nakoľko splynul s obecným cintorínom. V roku 1979 bola na cintoríne pochovaná civilná osoba. V roku 2006 bola zlikvidovaná veľmi hodnotná obvodová výsadba hlohov. V roku 2007 boli na cintorín osadené náhrobné drevené kríže. Hroby sú dobré identifikovateľné v teréne. Cintorín je udržiavaný.

Vojnový cintorín Ruské II

Vojnový cintorín v Ruskom II sa nachádza v areáli zaniknutého pravoslávneho kostola. Miesto posledného odpočinku tu našlo 14 vojakov. Výmera cintorína je 97,5  m² (7,5 x 13 m). Pozostáva zo 14 vojnových hrobov, všetky sú jednotlivé. Mená pochovaných vojakov sú neznáme. Podľa dobových spomienok miestnych obyvateľov sa predpokladá, že takmer všetci pochovaný vojaci sú rakúsko-uhorskej štátnej príslušnosti. Dozor nad cintorínom za 1. ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Ruskom a údržbu hrobov od roku 1922 Koloman Grauber zo Stariny. Po ňom Vasiľ Minčič z Veľkej Poľany. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Stakčíne.
Hroby sú rôzne roztrúsené v areáli zaniknutej cerkvi. Pôvodne boli označené drevenými krížmi. Postupne však boli zrovnávané so zemou, resp. prekryté materiálom zo zaniknutého kostola. V roku 2007 bol zriadený pre týchto vojakov symbolický cintorín, nakoľko už nie je možné identifikovať pôvodné hroby. Pozostáva z drevených náhrobných krížov a centrálneho dreveného kríža. V roku 2009 bol osadený informačný panel. Cintorín je udržiavaný.

no images were found

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.