Vojnové cintoríny v obci Raslavice

Obec Raslavice leží v južnej časti Bartošovskej kotliny, v doline Sekčova na južnom okraji Nízkych Beskýd. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 19 km. Obec vznikla zlúčením Slovenských Raslavíc a Uhorských Raslavíc. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1261. Pred prvou svetovou vojnou niesli obce názov Tótraszlavicza (Slovenské Raslavice) a Magyarraszlavicza (Uhorské Raslavice). V roku 1910 žilo v obciach 660 a 366 obyvateľov. V obci sa nachádzal vojnový cintorín z prvej svetovej vojny a vojnové hroby na židovskom cintoríne. Starostlivosťou o tieto vojnové cintoríny bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v Slovenských Raslaviciach. Súčasťou civilného cintorína v bývalých Uhorských Raslaviciach bol vojnový cintorín. Archívna zložka o tomto cintoríne je plná nepresností a nejasností. Podľa katastrálneho listu bolo na cintoríne pochovaných 47 vojakov v ôsmich jednotlivých a desiatich spoločných hroboch. Iné údaje však poskytujú evidenčné protokoly. Podľa týchto protokolov sa na cintoríne nachádza sedem jednotlivých hrobov (č. 1, 4, 6, 8, 9, 14 a 22) a dvanásť hrobov spoločných (č. 2, 3, 5, 10,11, 12, 13, 15,16,17, 18 a 21), v ktorých je pochovaných štyridsať vojakov. K hrobom č. 7, 19 a 20 evidenčné protokoly neexistujú. Bližšie informácie nám neposkytuje ani náčrt, keďže v náčrte je vyznačených iba devätnásť hrobov (10 jednotlivých a 9 spoločných).

Podľa údajov z evidenčných listov je možné identifikovať podľa mena až 40 vojakov. Mnohé z mien sú však nekompletné, počeštené, resp. skomolené. To isté platí aj v prípade  názvov vojenských jednotiek, ktoré sú uvádzané pri menách pochovaných vojakov. V prípade všetkých pochovaných vojakov je uvedený dátum úmrtia. Vzhľadom na fakt, že národnosť ani štátna príslušnosť nie je v tomto prípade v evidenčných listoch uvedená, podľa mien a vojenských jednotiek môžeme len predpokladať, že väčšina z vojakov bola príslušníkmi rakúsko-uhorskej armády. Zaujímavosťou je, že na cintoríne bol, pravdepodobne,  pochovaný  aj rakúsko-uhorský nadporučík Leon Ritter von Sewaka.

Predmetom ďalšieho výskumu naďalej zostáva nezodpovedaná otázka, koľko je na vojnovom cintoríne skutočne hrobov a obetí. Nápomocné by boli najmä rakúsko-uhorské evidenčné protokoly, ktoré by vyjasnili nezrovnalosti ohľadom identity pochovaných vojakov. Výskum chýbajúcej žandárskej korešpondencie by objasnil, koľko obetí sa na vojnovom cintoríne v skutočnosti nachádza
V súčasnej dobe môžeme považovať vojnový cintorín za zaniknutý. Hroby nie sú viditeľné a chýba akékoľvek označenie miesta vojnového cintorína. Do budúcnosti by bolo potrebné na civilnom cintoríne osadiť symbolický kríž, ktorý by prítomnosť vojnového cintorína z prvej svetovej vojny pripomínal.

Vojnový cintorín Slovenské Raslavice

Pravdepodobne na židovskom cintoríne v bývalých Slovenských Raslaviciach sú pochovaní štyria neznámi vojaci židovského vierovyznania. Pochovaní sú v jednotlivých hroboch. Archívna zložka neposkytuje o týchto vojakoch žiadne bližšie informácie. V súčasnosti nevieme identifikovať tieto vojnové hroby a môžeme ich považovať za zaniknuté.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.