Vojnové cintoríny v Nižnej Polianke

Obec Nižná Polianka sa nachádza neďaleko slovensko-poľských hraníc. Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v dolinnej nive rieky Ondava. Od okresného mesta Bardejov je obec  vzdialená 17 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1572. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny niesla obec názov Alsópagony (Alsópolyanka). V roku 1910 žilo v obci 250 obyvateľov. Pri Nižnej Polianke sa nachádzajú dva vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tieto vojnové cintoríny bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v Zborove.

Vojnový cintorín Nižná Polianka I.

Medzi obcami Hutka a Nižná Polianka sa pri ceste nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v archívnych dokumentoch označovaný ako vojnový cintorín Nižná Polianka I. Tento cintorín patrí medzi najzaujímavejšie v okrese Bardejov. Na cintoríne je pochovaných až 384 vojakov.

Cintorín má tvar obdĺžníka s rozmermi 75 x 28 metrov. Hroby sú rovnomerne umiestnené v dvoch veľkých hrobových poliach, ktoré majú tvar štvorca. Celkovo je na cintoríne 192 jednotlivých hrobov a 64 spoločných hrobov (v každom sú pochovaní traja vojaci). Každý hrob má pridelené poradové číslo, na základe ktorého je možné dohľadať identitu pochovaného vojaka v zozname, ktorý je súčasťou archívnej zložky o tomto vojnovom cintoríne. Takto precízne spracovaný, až deväťstranový zoznam padlých vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne je raritou.

Väčšina padlých na vojnovom cintoríne sú nemeckí vojaci. Celkovo ich je na tomto cintoríne pochovaných 346. Až u 248 z nich je známe ich meno a vojenské teleso, v ktorom slúžili. Zvyšných 98 nemeckých vojakov je neznámych. Na tomto vojnovom cintoríne je pochovaných tiež 30 vojakov rakúsko-uhorskej armády. Pochovaní sú v hroboch č. 18, 34, 113, 114, 127, 128, 159, 161, 162, 178, 194, 207, 223 a 226. Všetci sú neznámi. V hroboch číslo 160, 208 a 256 sú pochovaní celkovo ôsmi neznámi vojaci ruskej armády.

Podľa údajov z pozemkovej mapy obce Nižná Polianka z roku 1925, vojnový cintorín sa v tom čase nachádzal na pozemkovej parcele č. 433, ktorej vlastníkom bola obec. Praktickú starostlivosť o vojnový cintorín vykonával Ondrej Hruška zo Zborova. V roku 1921 mu za túto činnosť bola vyplatená suma 770 kč. Podľa nákresu z roku 1925 bol vojnový cintorín ohradený ostnatým drôtom a po jeho obvode bol vysadený živý plot.

V roku 2001 sa začalo s obnovou tohto vojnového cintorína. Práce organizoval Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby a na jeho obnove sa podieľali vojaci nemeckého Bundeswehru a Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Práce boli ukončené v roku 2004. Vojnový cintorín v Nižnej Polianke je dnes dôstojným pietnym miestom. Na ploche cintorína bol osadený centrálny pamätník. Veľkým prínosom rekonštrukcie je aj osadenie tabule s menným zoznamom vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne. Tabuľa je súčasťou centrálneho pamätníka. Plocha cintorína bola zarovnaná a osadené boli, žiaľ iba, symbolické kríže. V budúcnosti by bolo vhodné na cintoríne umiestniť informačnú tabuľu, ktorá by informovala o histórii tohto vojnového cintorína.

Vojnový cintorín Nižná Polianka II.

V obci Nižná Polianka sa nachádza ešte jeden vojnový cintorín, v archívnych zložkách označovaný ako vojnový cintorín Nižná Polianka II. Cintorín tvorí iba jedna masová šachta, v ktorej však je pochovaných až 190 neznámych vojakov. Archívna zložka o tomto vojnovom cintoríne neobsahuje žiadne bližšie informácie. Vojnový cintorín sa nachádza neďaleko obce, asi 500 metrov severne od štátnej cesty. Prístup k nemu nie je označený. Vďaka tomu, že obec šachtu označila krížom, cintorín je možné v teréne dobre lokalizovať.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.