Vojnové cintoríny v meste Stropkov

Mesto Stropkov leží v Ondavskej vrchovine vo východnej časti doliny Ondavy. Mesto je administratívnym a správnym sídlom okresu. Najstarší písomný doklad o meste Stropkov pochádza z roku 1404. Prvým majiteľom Stropkova bol Ladislav syn Mikuláša zo Sv. Jura. Po jeho smrti Stropkov pripadol Prokopovi Balickému. Už v tomto období je Stropkov charakterizovaný ako zemepanské mestečko. Pred prvou svetovou vojnou sa mesto nazývalo Sztropkó. V meste sa nachádzajú dva vojnové cintoríny. Vojnový cintorín Stropkov I. patrí medzi najväčšie cintoríny v okrese. V medzivojnovom období mali vojnové cintoríny na starosti žandári z miestnej žandárskej stanice. Cintorín je súčasťou mestského cintorína. Nachádza sa tu spolu 96 hrobov.  Z celkového počtu je 16 hrobov hromadných. Počty padlých obetí sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

 [table=43]

Zvyšných 80 hrobov patrí do kategórie jednotlivých. Cintorín má rozlohu asi 1350 metrov štvorcových. Cintorín má tvar pravidelného obdĺžnika. V strede cintorína sa nachádza kaplnka. Vedľa kaplnky sú umiestnené štyri najväčšie  šachty. Stredom cintorína prechádzala prístupová cestička ku kaplnke, ktorá delila cintorín na dve polovice. Táto kaplnka bola reštaurovaná československými úradmi v roku 1923. Rozmiestnenie a usporiadanie hrobov svedčia o odbornej práci pohrebného komanda. Cintorín má vlastnú architektúru a zjavne bol projektovaný ako monumentálne a pietne miesto pre padlých hrdinov  monarchie.
Poznáme štátnu príslušnosť 690 vojakov. Na cintoríne sú pochovaní 43 ruskí vojaci a 647 rakúsko-uhorskí vojaci. Neznáma je iba štátna príslušnosť vojakov pochovaných v šachte č. 5. Poznáme mená 93 obetí. U väčšiny padlých vojakov pochovaných v jednotlivých hroboch poznáme aj presný dátum úmrtia. Obete z jednotlivých hrobov padli na bojisku alebo zomreli na následky zranení. V šachtách  sú väčšinou pochované obete epidémie cholery.
V roku 1998 bol cintorín upravený. Nemožno hovoriť o skutočnej rekonštrukcii, ale prebehli tu stavebné úpravy. Hrobové polia boli zarovnané a plocha zatrávnená. Cintorín je pravidelne čistený. V strede cintorína je umiestnený centrálny kríž. Mesto nechalo na cintoríne umiestniť kamenný pomníček s nápisom, ktorý informuje o tom, že sú tu pochovaní vojaci padlí v prvej svetovej vojne. Cintorín síce spĺňa podmienky dôstojného pietneho miesta, ale nenesie veľa znakov vojnového cintorína. Určite by mu prospelo umiestnenie  informačných tabulí s informáciami o prvej svetovej vojne v regióne a histórii samotného cintorína. Na cintoríne by mal byť zverejnený aj zoznam známych obetí.

Vojnový cintorín Stropkov II.

Vojnový cintorín Stropkov II. je súčasťou miestneho židovského cintorína. Je tvorený iba dvoma hrobmi. Sú tu pochovaní dvaja rakúsko-uhorskí vojaci židovského vierovyznania. Vojaci Mikloš Heschkovics a Isidor Mistrik Rach slúžili v 14. kráľovskom honvédskom pešom pluku. Obaja padli 27. 4. 1915 v Stropkove. Ak to bolo len trochu možné, boli židovskí vojaci pochovávaní na židovských cintorínoch. Toto pravidlo bývalo dodržané, len  ak bol v blízkosti nejaký cintorín alebo vojak zomrel v zázemí. V období frontových bojov na takéto záležitosti nebol čas a židovskí vojaci boli pochovávaní spolu s ostatnými. V súčasnosti je možné určiť iba približné miesto, kde sa nachádzali  vojnové hroby. V prípade, ak by sa na cintoríne Stropkov I. umiestnili informačné tabule o histórii prvej svetovej vojny v regióne, mala by sa tam nachádzať aj zmienka o vojakoch pochovaných na židovskom cintoríne.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.