Vojnové cintoríny Beňadikovce

Obec Beňadikovce  sa nachádza asi 19 kilometrov južne od okresného mesta Svidník. Leží v Nízkych Beskydách v doline riečky Radomka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1352. Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Benedikóc. V obci sa nachádzajú dva vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o vojnové cintoríny bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v obci  Kurima.

Vojnový cintorín Beňadikovce I. patrí medzi malé cintoríny v okrese Svidník. Cintorín je súčasťou obecného cintorína, má tvar obdĺžnika s nezistenými rozmermi. Hroby sú usporiadané do dvoch radov. V prvom rade je osem hrobov,  v druhom rade je päť hrobov. Dva hroby sú spoločné. V hroboch č. 7 a 8 sú pochovaní po dvaja vojaci. Zvyšných 10 hrobov je jednotlivých. Spolu je na cintoríne v 12 hroboch pochovaných 14 padlých vojakov.

Archívna zložka odhalila niekoľko informácií o obetiach pochovaných na tomto cintoríne. Poznáme identitu šiestich obetí. Všetci identifikovaní vojaci slúžili v rakúsko-uhorskej armáde. Poznáme aj ich kmeňové vojenské jednotky. Známi vojaci z tohto cintorína slúžili v Pešom pluku č. 92 (IR 92, Infanterieregiment Edler von Hortstein Nr.92, Chomutov) a Pešom pluku Landwehru č. 9 (K.K. Landwehr-Infanterieregiment Leitmeritz Nr.9).

Nepoznáme presný dátum smrti ani jednej obete. Vo všetkých záznamoch je iba všeobecný údaj 1914-1915. Známa je aj štátna príslušnosť takmer všetkých obetí. Na cintoríne sú pochovaní dvaja ruskí vojaci a jedenásť rakúsko-uhorských vojakov. Väčšina hrobov na tomto cintoríne vznikla až po vojne. Z obdobia vojny boli na cintoríne iba hroby č. 9, 10 a 11. Hroby č. 1-8 vznikli v medzivojnovom období. V roku 1922 pristúpili žandári z obce Kurima k sústredeniu hrobov z okolia obce. V okolí sa našlo deväť hrobov. Osem z nich bolo exhumovaných v dňoch 4.-9. mája 1922. Exhumačnú komisiu viedol strážmajster Jungmann zo Žandárskej stanice Kurima. Deviaty hrob bol masový a z neznámych dôvodov nebol exhumovaný. Namiesto toho o ňom bola vyrobená osobitá archívna zložka a bol zaevidovaný ako cintorín Beňadikovce II. Nepoznáme miesta pôvodných hrobov, pretože archívna zložka sa o nich bližšie nezmieňuje.
V súčasnosti nevieme presne určiť polohu vojnového cintorína. Ani obyvatelia obce nevedia, kde presne sa cintorín nachádzal. Vzhľadom na minimum informácií, ktoré máme k dispozícii a keďže sa na civilnom cintoríne už nenachádzajú žiadne stopy po vojnových hroboch, považujeme vojnový cintorín Beňadikovce I. za zaniknutý.

Vojnový cintorín Beňadikovce II.

V katastri obce Beňadikovce sa nachádza aj ďalší vojnový cintorín. Cintorín by sa mal nachádzať neďaleko cesty zo Šarišského Štiavnika do Rakovčíka. Poloha cintorína je nedostatočne určená. Tento cintorín je tvorený iba jedným masovým hrobom, v ktorom je pochovaných deväť obetí. Všetky obete sú neznáme. Poznáme iba štátnu identitu pochovaných vojakov. Podľa archívnej zložky boli všetky obete pochované v masovom hrobe príslušníkmi ruskej armády. Všetky obete padli v rokoch 1914-15. Archívna zložka neobsahuje žiadne ďalšie údaje.

V súčasnosti nedokážeme určiť presnú pozíciu vojnového cintorína Beňadikovce II., poznáme len približné miesto. Cintorín  sa nachádza naľavo od cesty zo Šarišského Štiavnika do Rakovčíka. V prípade, že by sa nepodarilo nájsť presné miesto, na ktorom sa cintorín nachádzal, mali by sa obete prvej svetovej vojny pripomenúť symbolickým spôsobom. Na mieste predpokladaného výskytu cintorína by bolo vhodné umiestniť symbolický kríž  s informačnou tabuľou, ktorá by pripomínala históriu vojnových cintorínov v obci.