Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Hostovice

Obec Hostovice leží v doline Udavy 17 km severne od mesta Snina v nadmorskej výške 360 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1492. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 699 obyvateľov. Vojnové udalosti sa k obci priblížili v jeseni 1914 a po druhý raz na jar 1915, kedy sa frontová línia ustálila severne nad obcou na hrebeni Skory. V bojoch o túto kótu padlo veľké množstvo vojakov. Časť týchto padlých vojakov je pochovaná i na vojnovom cintoríne v Hostoviciach.

Vojnový cintorín v Hostoviciach sa nachádza na juhozápadnom okraji obecného cintorína. Miesto posledného odpočinku tu našlo 112 vojakov. V období zriadenia bol samostatným cintorínom o výmere 720 m² (20 x 36 m). Postupne splynul s obecným cintorínom.

Cintorín pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 hrobov spoločných a 4 hroby sú hromadné. Známych podľa mien je 104 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 8 vojakov, z ktorých je jeden ruský vojak (hrob č. 8). Vojnový cintorín pravdepodobne vznikol v roku 1917. Naposledy sa na ňom pochovávalo 13. apríla 1923, kedy tu boli uložené ostatky dvoch neznámych vojakov do hrobu č. 43. Dozor nad cintorínom v období 1. ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Pčolinom. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Hostoviciach.

Hroby sú usporiadané v štyroch radoch a pôvodne boli označené drevenými krížmi. Tie boli neskôr nahradené plechovými hviezdami. Udržiavaný bol neprestajne, nakoľko splynul s obecným cintorínom. Dva spodné rady hrobov boli však zrovnané, pretože sa cez ne začalo prechádzať poľnohospodárskymi strojmi na blízke polia. Na hroboch v horných dvoch radoch sa v roku 2007 ešte nachádzali plechové náhrobné hviezdice. Tie boli z dôvodu uľahčenia kosenia traktorovou technikou v roku 2008 odstránené. V súčasnosti sú hroby stále ešte identifikovateľné v teréne. Cintorín je udržiavaný v rámci údržby obecného cintorína.