Vernisáž výstavy “Prvá svetová vojna a východné Slovensko”

Dňa 14. mája 2014 sa v priestoroch kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1 uskutočnila vernisáž výstavy, venovanej problematike prvej svetovej vojny na východnom Slovensku. Výstava je sprievodným podujatím nastávajúcej medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa uskutoční v rovnakých priestoroch v dňoch 5. až 6. júna 2014. Autori výstavy M. Drobňák (KVH Beskydy) a V. Szabó (ŠVK Košice) v spolupráci s viacerými verejnými vedeckými inštitúciami a súkromnými zberateľmi zhromaždili dobový archívny a obrazový materiál, ktorý sme chceli prezentovať čo najširšej verejnosti.

vystava WWI 2014_05_14 027

Výstavu úvodným príhovorom otvorili riaditeľ knižnice JUDr. Ján Gašpar a predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Mgr. Martin Drobňák, ktorý prítomným účastníkom vernisáže tiež priblížil obsah a účel výstavy, keďže sa blíži 100. výročie vypuknutia Prvej svetovej vojny. Stručne vysvetlil význam a dopad vojnových udalostí na karpatskom fronte na vojakov, ale aj samotné obyvateľstvo dotknutých regiónov východného Slovenska.
Samotná výstava sprevádza návštevníka príťažlivou obrazovou formou kópiami autentických dobových novín, fotografií a archívnych dokumentov a máp tematicky od atentátu na nástupcu rakúsko-uhorského trónu, cez vypuknutie vojny, priebeh ťažkých bojov na karpatskom fronte 1914-1915 a skrz ich následkov, ktorými boli tisíce padlých vojakov a desiatky vojnových cintorínov na území severovýchodného Slovenska a v dnešnom pohraničí, ale aj dnes už skoro zabudnutý veľký lazaretný vojnový cintorín v Košiciach. Na jednotlivý paneloch expozície je možné vidieť ako dobové fotografie niektorých cintorínov, tak aj ich zanedbaný stav počas éry socializmu, no a napokon úspešné projekty na ich záchranu a rekonštrukciu, ktoré realizujú dobrovoľníci z KVH Beskydy.

WW1 KE1

Atmosféru obdobia prvej svetovej vojny pekne dotvárajú kópie farebných ilustrovaných autentických dobových pohľadníc zo súkromnej zbierky J. Gašpara, ako aj knihy popisujúce udalosti a skúsenosti z karpatského frontu, zajateckých táborov, či históriu jednotlivých košických plukov.
Práve košickému 5. honvédskemu husárskemu pluku a 34. pešiemu pluku sú venované samostatné panely, kde je možné vidieť veliteľov, dôstojníkov aj radových vojakov plukov pri nasadení na karpatskom fronte v dnešnom Poľsku, Ukrajine, Rumunsku, ale aj na talianskom fronte, kde bojovali a mnohí tu padli za vlasť a sú v týchto miestach aj pochovaní.

Samostatnou kapitolou je už dnes žiaľ neexistujúci košický vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý bol kedysi významným mementom vojny a dodnes je miestom posledného odpočinku približne 6000 identifikovaných padlých hrdinov prvej svetovej vojny viacerých národností.

Na základe kladnej odozvy samotných účastníkov vernisáže a následnej diskusii veríme, že výstava zaujme aj jej ďalších návštevníkov.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.