V pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach slúžili panychídu za vojakov z 1. svetovej vojny

2

V nedeľu, 11. novembra 2018, keď si svet pripomínal 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, sa aj v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda na Duklianskej ulici v Michalovciach konala zádušná spomienka – panychída za všetkých mužov, pochádzajúcich z Michaloviec a tunajších miestnych častí (pôvodne samostatných obcí Vrbovec, Stráňany, Močarany a Topoľany) i blízkeho okolia, ktorí v tejto vojne bojovali ako vojaci rakúsko-uhorskej armády alebo československí legionári.

Ich zoznam, pozostávajúci z takmer 300 mien, sa podarilo zostaviť – po náročnom výskume v archívoch a dobových materiáloch – členom Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného. Veríme, že mená týchto vojakov nezostanú viac zabudnuté a že samospráva Michaloviec pristúpi v najbližšom období k výstavbe dôstojného pamätníka, ktorý im bude venovaný.

Text a foto: Matej Starjak