Unikátny pamätník na vojnovom cintoríne v Becherove je dokončený

Vojnový cintorín v obci Bechcerov (okr. Bardejov) patri, z pohľadu architektúry a umiestnenia v krajine, medzi najkrajšie vojnové cintoríny na severovýchode Slovenska. S obnovou cintorína sa začalo v roku 2011. Práce spoločne realizujú obec Bechcerov a Klub vojenskej histórie Beskydy. Návrh rekonštrukcie vojnového cintorína bol vypracovaný na základe historických podkladov. Z nich vyplývalo, že súčasťou vojnového cintorína bol aj centrálny pamätník, ktorého presnú podobu sme však nepoznali. Ing. Arch. Ľubomír Gramata, ktorý spracoval návrh rekonštrukcie, navrhol aj podobu centrálneho pamätníka a to tak, aby vhodne zapadol do celkovej koncepcie vojnového cintorína.

Základnou myšlienkou pamätníka bolo skombinovať prírodné materiály – drevo a kameň. Zámerom bolo vytvoriť masívny celok, kde tieto dva materiály splynú v jeden celok. Takto riešený pamätník ma symbolizovať aj zmierenie padlých na vojnovom cintoríne. V Becherove, tak ako na iných vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny, vedľa seba bez rozdielu ležia vojaci kedysi znepriatelených armád.

Postavená drevená konštrukcia krížov a začiatok jej obmurovania.

S výstavbou centrálneho pamätníka sa začalo v jeseni 2011. Vykopaný bol základ pod pamätník a z betónu bol zhotovený masívny základ pod pamätník. V prácach sa pokračovalo v lete 2012. Prvým krokom bolo zhotovenie drevenej konštrukcie krížov. Tie boli osadené tak, aby bol kríž viditeľný z každej svetovej strany. Len samotná drevená konštrukcia z agátového dreva vážila viac ako 600 kg. Po skompletizovaní drevených krížov sa pristúpilo k obmurovaniu celej drevenej konštrukcie prírodným kameňom. Drevené kríže tak boli zasadené do kamenného masívu. Výška nového pamätníka je 2,5 metra. Jeho celková váha je zhruba 10 ton.

Dobrovoľníci murujú pamätník.

 

Väčšinu prác na stavbe pamätníka vykonali dobrovoľníci z krajín V4. Okrem dobrovoľníkov zo Slovenskej republiky sa do budovania pamätníka zapojili aj dobrovoľníci z Maďarska, Poľska či Českej republiky. Spolu odpracovali viac ako 500 pracovných hodín, bez nároku na odmenu. Pamätník na vojnovom cintoríne v Becherove sa aj vďaka ich úsiliu radí medzi najzaujímavejšie vojensko-historické pamiatky nielen v okrese Bardejov, ale aj na celom Slovensku.

Dokončený pamätník v Becherove a nové kríže na cintoríne.