Turistický pochod k pamätníku na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Kaštielik

Vo februári a marci 1915 prebiehali na svahoch hory Kaštielik pri obci Mikulášová kruté boje medzi rakúsko-uhorskou a ruskou armádou. Pozostatkom bojovej činnosti je vojnový cintorín, ktorý sa nad obcou obcou nachádza. V rokoch 2014 – 2017 dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy obnovili vojnový cintorín. Nasledujúci rok bola realizovaná výstavba pamätníka, priamo na vrchu Kaštielik. Z obce vedie k vojnovému cintorínu aj pamätníku náučných chodník.

Dňa 1. februára 2020 sa uskutočnil turistický pochod, ktorý viedol po trase náučného chodníka. Približne 40 turistov sa pri obecnom úrade v Mikulášovej zhromaždili o 10:00 hodine. Od obecného úradu sa presunuli na vojnový cintorín, kde sa uskutočnil pietny akt. Potom turisti pokračovali k pamätníku. Aj tam sa uskutočnil pietny akt a modlitba za padlých vojakov.

Čestnú stráž na vojnovom cintoríne aj pri pamätníku zabezpečovali príslušníci Práporu ISTAR, 2. mechanizovanej brigády OSSR z Prešova. Modlitbu za padlých vojakov odslúžil starší kaplán por. Mgr. Ladislav Jeremiáš. Odborný výklad počas turistického pochodu zabezpečili členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy Mgr. Martin Drobňák a PhDr. Radoslav Turik.

Po skončení turistického pochodu sa účastníci presunuli na obecný úrad, kde obec pripravila malé pohostenie.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.