Terénny prieskum cintorínov vo Svidníckom okrese

Dňa 10.7.2010 traja členovia nášho klubu v zložení šofér Martin Drobňák, veliteľ vozidla Rado Turík a batožina Jozef Stebnický podnikli prieskum cintorínov vo Svidníckom okrese. Táto výprava bola iniciovaná z potrieb autorov, ktorí už pilne pracujú na novej publikácii Mementá III, v ktorej budú obsiahnuté aj cintoríny z tohto regiónu. Našim cieľom bolo prejsť dve naplánované trasy a v obciach na týchto trasách lokalizovať hrobové miesta, zhodnotiť ich stav a zdokumentovať ich súčasnú podobu. Na prvej trase to boli obce Giraltovce, Soboš, Štefurov, Okrúhle, Radoma, Šarišský Štiavnik, Beňadikovce, Mlynárovce, Rovné a Cernina. Na druhej trase to boli obce Kružlová, Dlhoňa, Havranec, Svidnička, Vápeník. Naša púť začala o 5.00 ráno.

Giraltovce

Hneď na prvej zastávke v Giraltovciach sa odrazila neskúsenosť nového člena Joža a po prieskume cintorínu oddávajuc sa fotografovaniu miesta sa mu podarilo zaostať za ostatnými členmi, ktorí ho už čakali v aute. To bolo dostatočná zámienka na mylné tvrdenie že sa stratil. Heslom tohto dňa bolo: „Jožo nestrať sa, nevadí že máš gps.“ Aby som sa však vrátil k téme. Na Giraltovskom mestskom cintoríne sme nenašli žiadne hrobové miesta z 1. sv. vojny.

Soboš

Na obecnom cintoríne sme zdokumentovali pravdepodobné miesto cintorínu z 1. sv. vojny pri gréckokatolíckej cerkvi.

Štefurov

Na tomto mieste boli 4 hrobové miesta. Pravdepodobne sú zaniknuté. Celý čas sa pri hľadaní kúpeme v chladnej rose.

Okrúhle

Opäť sme nič nenašli. Hrobové miesta sú pravdepodobne zaniknuté. Po príchode k autu zaznel len ľútostivý povzdych nad stavom vojnových cintorínov.

Radoma

Pri obci Radoma sa v archívnych zložkách podarilo nájsť 4 lokality, kto sú pochovaný padlí vojaci. No okrem hrobových miest označených ako Radoma II na obecnom cintoríne sú zvyšné miesta nejasne označené. Napríklad pod lesom. Hrobové miesta pri kostole sa podarilo lokalizovať sú zanedbané. Vidno to aj na obrázku.

Šarišský Štiavnik

Na obecnom cintoríne sme našli tunajších obyvateľov, ktorí čistili cintorín. Po konzultáciách s miestnymi obyvateľmi sme určili možnú lokalitu hrobov no cintorín je pravdepodobne zaniknutý. Podľa miestnych obyvateľov sa obec môže popýšiť kostolíkom z roku 1927 od rusínskeho architekta pochádzajúceho z Ameriky.

Beňadikovce

Podarilo sa nám pravdepodobne nájsť hrobové miesta. Nepodarilo sa však presne lokalizovať ich polohu ani rozmer. Cintorín však nieje zaniknutý. Je potrebné získať ďalšie informácie, kým označíme cintorín za zaniknutý.

Mlynárovce

Došli sme na miestny cintorín a zľakli sme sa že cintorín je zrovnaný zo zemou. Zišli sme do dediny občerstviť sa a narazili sme na príjemné miestne pohostenie. Ujal sa nás pán Milan Binz a upokojil nás že cintorín je na inom mieste. Poinformoval nás o miestnych obyvateľoch, ktorí by nám niečo vedeli povedať. Občerstvili sme sa najedli získali cenne kontakty a vyrazili sme na ďalšiu cestu. Cintorín v Mlynárovciach je na kopci nad obcou. Rozlohou patrí k tým väčším. Na cintoríne pred asi 2 rokmi bola vykonaná očista no teraz je opäť všetko zarastené.

Pod cintorínom sme navštívili pána Petranina ktorý nám vydal svedectvo o starostlivosti o cintorín.

Rovné

Opäť ďalší úspešný nález sa nám podaril aj v Rovnom. Na kopci nad dedinou sa týči pod smrekom celý obrastený ešte pôvodným hlohom. Je to krásny monument obce. Cintorín bol pravdepodobne čistený. Hrobové miesta sú na ňom navýšene cca 30 – 40 cm.

Cernina

Tak a toto nepotrebuje žiaden komentár poviem len toľko že to čo sme našli v Cernine, nikto z nás nečakal. Viac už vám povedia len fotky.

Cerninou sme ukončili prvú trasu a vidali sme sa na Svidník, kde sme zahájili hľadanie na druhej trase.

Kružlová

V obci nás privítala prehľadná orientačná tabuľa ktorá nás hneď nasmerovala na cintorín. Hrobové miesta sú pravdepodobne zaniknuté. Miestny nás hneď aj zneužili a pomohli sem im zložiť z vlečky náhrobnú dosku.

Dlhoňa

Úspešne lokalizované hrobové miesta je to ta trávnatá plocha pred kostolom. Svedectvo o tom vydáva aj nájdená kovová hviezdica.

Havranec

Veľkú radosť sme mali v obci Havranec. Obec si ozaj váži padlých dali im tu postaviť nový kríž a hrobové miesta sú vyčistené. Je to krásna ukážka toho, že sa to dá aj za málo peňazí páni.

Svidnička

Za pomoci domorodca sa nám podarilo na miestnom cintoríne nájsť hrobové miesta. Označené sú 4 kovovými krížmi.

Vápeník

Opäť nám pomohol občan obce lokalizovať oblasť hrobov. Na mieste sa našli aj plechové hviezdy. Na záver si to všetko dajme do tabuľky:

obec starosta/primátor lokalizované zaniknuté
Giraltovce Ján Rubis x
Soboš Ľubica Vaňková x
Štefurov Anna Kaščaková x
Okrúhle Ing. Martin Jech x
Radoma Jozef Malačina x
Šarišský Štiavnik Ján Hic x
Beňadikovce Ladislav Džogan x(pravdepodobne)
Mlynárovce Michal Dzúr x
Rovné Jozef Vansa x
Cernina Helena Madzinová x
Kružlová Bc. Adrián Gužo x(pravdepodobne)
Dlhoňa Jaroslav Sadiv x
Havranec Jozef Bilas x
Svidnička Anna Paňková x
Vápeník Mikuláš Krajkovič x

Beňadikovce a Kružlová sú označené ako lokalizované aj keď sa nám ich úplne presne lokalizovať nepodarilo. Zatiaľ nemôžeme jednoznačne definovať ich stav. Myslím, že s výjazdom môžeme byť spokojný.