Posts Tagged ‘ východný front ’

„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Feb 6th, 2018 | Autor:
„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Rakúsko-Uhorsko vstupovalo do prvej svetovej vojny, ktorú súčasníci nazývali Veľkou vojnou, po boku svojho spojenca, Nemeckého cisárstva. Spojenectvo uzavreté v druhej polovici 19. storočia sa formálne zdalo ako rovnocenné, ale tlak Nemecka na dualistickú monarchiou v otázke medzinárodnej politiky na Balkáne bol obrovský. Nemecko hľadalo zámienku na rozpútanie svetovej vojny, ktorá mala zmeniť pomery na
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 – záverečná sumarizácia

Okt 3rd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 – záverečná sumarizácia

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (Feldjägerbataillon Nr. 32/FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859 v Castelfranco (Taliansko) spojením 2. viedenského práporu a časti 3. dobrovoľníckeho práporu, pričom celý prápor bol doplňovaný z územia Horného Uhorska. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť IX.)

Apr 13th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť IX.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VIII.)

Mar 17th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VIII.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VII.)

Feb 27th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VII.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VI.)

Feb 21st, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť VI.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Okt 26th, 2015 | Autor:
Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Úspešné ťaženie rakúsko-uhorskej armády na východnom fronte proti cárskej armáde, či už v bitke pri Krasniku alebo týždňovom boji v okolí mesta Komarow, zvýšili sebavedomie generality monarchie a presvedčenie, že celá kampaň v Haliči môže byť úspešná. Odzrkadlilo sa to aj v posledných augustových dňoch, kedy 4. rakúsko-uhorská armáda spolu so Skupinou arcivojvodu Jozefa Ferdinanda
[Čítať ďalej…]Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Aug 31st, 2015 | Autor:
Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Po ukončení celého mobilizačného procesu rakúsko-uhorskej armády a rýchleho postupu ruských vojsk smerom do Haliče bolo evidentné, že sa v posledných augustových dňoch roku 1914 odohrá prvý vážny stret medzi vojskami monarchie a cárskej armády. Už zo samotného rozostavenia armád bolo zrejmé, že sa proti sebe postaví 1. rakúsko-uhorská armáda generála jazdectva Viktora Dankla a
[Čítať ďalej…]Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka

Mar 19th, 2013 | Autor:
Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka

Spomienky vojaka Jána Brtáňa-Zaťka na službu v rakúsko-uhorskej armáde. Slúžil v prešovskom Pešom pluku č. 67 (IR 67). Po výcviku bol nasadený v Haliči a v Karpatoch, kde v marci 1915 padol do zajatia. Neskôr  sa pridal k československým légiam. Otca som stratil v roku 1905 a nasledujúceho roku dala mňa matka na učenie k murárskemu majstrovi do
[Čítať ďalej…]