Posts Tagged ‘ vojenské duchovenstvo ’

História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii XI.

Máj 5th, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii XI.

Juraj ČERVENKA O činnosti a dôležitosti práce poľných kurátov v c. a k. armáde počas prvej svetovej vojny, veľa prezrádzajú nasledujúce krátke úryvky z dobovej korešpondencie: Posledný habsburský cisár a uhorský kráľ Karol I. (IV.) napísal o klére pôsobiacom pri vojsku aj túto myšlienku: “Vojenské a námorné duchovenstvo si môže s hrdosťou pripomínať pastierov, padlých
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii X. – Počet nasadených poľných kurátov počas I. svetovej vojny

Apr 3rd, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii X. – Počet nasadených poľných kurátov počas I. svetovej vojny

O tom, ako stúpal počet poľných duchovných pri vojsku svedčí fakt, že armáde, Landwehru a Honvédu bolo k 31. júlu 1914 k dispozícii dovedna 441 rímskokatolíckych a 56 gréckokatolíckych poľných duchovných. K 30. septembru 1916 sa ich počet zvýšil na 1841 mužov v prípade rímskokatolíckeho kňažstva a 177 mužov u gréckokatolíckeho kňažstva.[1] Za normálnych okolností
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IX. – Vlastenecké prednášky poľného kléru

Mar 2nd, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IX. – Vlastenecké prednášky poľného kléru

Po smrti starého monarchu Františka Jozefa I. a súčasne s predlžujúcim sa trvaním únavnej vojny, vystupovali čoraz viac do popredia myšlienky vytvorenia národných štátov. V čase silnejúcich ambícií jednotlivých národov o samostatnosť, bolo typickou témou kázní poľných kurátov: Zásluhy dynastie na náš rozvoj a blahobyt v historických príkladoch. Napriek všemožným snahám bola cítiť absencia prejavov
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VIII. – Vojenské domovy a ich zriaďovanie

Feb 5th, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VIII. – Vojenské domovy a ich zriaďovanie

Svetový konflikt pokračoval a týždne, ktoré vojaci strávili bez svojich rodín, v neľútostnom zovretí bojov a neistote, čo bude zajtra, sa menili na mesiace a roky. V rakúsko-uhorských vojenských kruhoch sa začalo postupne uvažovať nad myšlienkou zriadenia inštitúcií, kde by mohli vysilení muži načerpať čiastočné fyzické aj psychické osvieženie. Biskup Bjelik zostavil pre ministerstvo vojny,
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VII. – Kancelária Apoštolského poľného vikariátu

Jan 3rd, 2010 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VII. – Kancelária Apoštolského poľného vikariátu

Vybavovanie rozsiahlej agendy tvorilo počas 1. svetovej vojny význačný podiel práce apoštolského poľného vikariátu. Vedenie matrík, vykonávanie sobášov, písomnosti týkajúce sa činnosti poľného kléru na bojisku, v nemocniciach, zajateckých táboroch a mnohé ďalšie okolnosti patrili k obrovskej a často sotva zvládnuteľnej kancelárskej činnosti. Nezadržateľný nárast písomného materiálu pripraveného na vybavovanie a posudzovanie, si tiež vyžadoval
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VI. – Výstroj poľného kuráta

Dec 23rd, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii VI. – Výstroj poľného kuráta

Uniforma. Počas prvých mesiacov svetovej vojny ešte neexistovala jednotná uniforma pre duchovných pôsobiacich na bojisku. Avšak z praktických, ako aj bezpečnostných dôvodov sa pristúpilo k zavedeniu jednotného ošatenia vo farbe poľnej šede. Navyše šatstvo, pozostávajúce z rôznych doplnkov pôsobilo, minimálne nedôstojne.[1] Súčasťou uniformy predpísanej v roku 1915, bola klerická sukňa, preložený golier, náprsné vrecko, dlhé,
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii V. – Práca vojenského duchovenstva v zajateckých táboroch

Nov 24th, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii V. – Práca vojenského duchovenstva v zajateckých táboroch

Od vypuknutia konfliktu pokladala vojenská správa za svoju humánnu povinnosť, poskytnúť zajatcom možnosť žiť čo najplnohodnotnejší náboženský život. Vo všetkých zajateckých táboroch mali byť postavené a dôstojne zariadené kostolíky, alebo kaplnky. Každý väčší tábor mal mať svojho kňaza. V prípade menších stredísk zajatcov pracoval kurát vo viacerých, pričom si svoje povolanie plnil putovaním z miesta
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IV. – Poľny klérus a jeho vyjadrenia k niektorým skutočnostiam vyplývajúcich z prebiehajúcej vojny

Jún 16th, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii IV. – Poľny klérus a jeho vyjadrenia k niektorým skutočnostiam vyplývajúcich z prebiehajúcej vojny

Štvrté pokračovanie seriálu o vojenskom duchovenstve v habsburskej monarchii je zamerané na problematiku postoja poľného kléru k niektorým skutočnostiam vyplývajúcich z priebehu prvej svetovej vojny. Poukážeme na oficiálne stanoviská poľných duchovných k vojne, ale aj na názorovej rozdielnosti vyplývajúce z národnostného a sociálneho pôvodu kurátov. Postoj k tisícom mŕtvych. Ako vôbec vysvetliť vyhasnutie mladého života
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii III. – Každodenná činnosť vojenských duchovných

Máj 3rd, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii III. – Každodenná činnosť vojenských duchovných

Činnosť kuráta ovplyvňovala prebiehajúca situácia na bojisku. Práca bola v zásade rozdielna keď sa jednalo o vojnu pozičnú a keď o pohyblivú vojnu. V prípade pohyblivej vojny, ktorá prebiehala v častom menení pozícií a dlhých, väčšinou viacdenných pochodoch bez výraznejšieho oddychu, bolo nemožné viesť pravidelné poľné bohoslužby. Iba keď sa vojsko zastavilo na relatívne dlhší
[Čítať ďalej…]História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii II. – Stanoviská vojenského duchovenstva k prvej svetovej vojne

Feb 10th, 2009 | Autor:
História vojenského duchovenstva v habsburskej monarchii II. – Stanoviská vojenského duchovenstva k prvej svetovej vojne

Vojnový oheň, spaľujúci starý kontinent, bol vo všeobecnosti duchovenstvom pokladaný, ako dôsledok úpadku dovtedajšieho spôsobu života ľudí. Vojna bola v mnohých kázniach a pastierskych listoch chápaná ako potrestanie ľudstva za hriechy a udalosť, ktorá mala znamenať navrátenie sa k viere v Boha. Mala to byť akási novodobá forma biblickej potopy sveta.[1] Utrpenie, ktoré vojnové nešťastie
[Čítať ďalej…]