Posts Tagged ‘ Veľká Poľana ’

WW1 military cemetery: Veľká Poľana – Rotunda

Jan 14th, 2014 | Autor:
WW1 military cemetery: Veľká Poľana – Rotunda

There are 340 soldiers buried at the war cemetery Veľká Poľana I. – Rotunda. Originally cemetery consisted of 310 war graves, of which 298 individual graves and 12 common graves. Since the scheme of cemetery didn’t preserved, it is not possible to identify location of original graves. There are symbolical crosses placed in this war
[Čítať ďalej…]Medzinárodný pracovný kemp vo Výrave, Veľkej Poľane a Stakčíne (24.-27. 7. 2013)

Júl 28th, 2013 | Autor:
Medzinárodný pracovný kemp vo Výrave, Veľkej Poľane a Stakčíne (24.-27. 7. 2013)

V závere júla sme zorganizovali najväčšiu pracovnú akciu v tomto roku. Okrem dobrovoľníkov z Klubu vojenskej histórie Beskydy sa akcie zúčastnili dobrovoľníci pod patronátom maďarskej
[Čítať ďalej…]Rakúsko-uhorský dôstojník na výšine Kučalata v apríli 1915

Jan 13th, 2013 | Autor:
Rakúsko-uhorský dôstojník na výšine Kučalata v apríli 1915

Na jar 1915 na front severne od Sniny zavial vojnový osud aj Artúra Šimka, rakúsko-uhorského dôstojníka slovenského pôvodu. Vo svojich povojnových spomienkach napísal: „Po vypuknutí prvej svetovej vojny ako odvedený narukoval som do Trenčína k 15. honvédskemu pluku. Absolvoval som dôstojnícku školu, vyučovalo sa v porotnej sieni krásnej novostavby bývalého Krajského súdu v Trenčíne. Už
[Čítať ďalej…]Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915

Jan 3rd, 2013 | Autor:
Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915

Ruská generálna ofenzíva v Karpatoch začala v predvečer kapitulácie rakúsko-uhorského fortifikačného komplexu okolo Przemyslu, ktorý sa po päťmesačnej obrane vzdal 22. marca 1915. Veliteľ Juhozápadného frontu generál delostrelectva Nikolaj Iudovič Ivanov presvedčil ruské Vrchné veliteľstvo (Stavku), aby vojská, ktoré obliehali Przemysl, boli využité na prelomenie rakúsko-uhorskej obrany v Karpatoch. Táto ofenzíva bola koncipovaná veľmi ambiciózne
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Veľká Poľana (6.10.2012)

Okt 14th, 2012 | Autor:
Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Veľká Poľana (6.10.2012)

Každý turista, ktorý dnes zablúdi do miest, kde kedysi stála obec Veľká Poľana, nemôže obísť miesto na ktorom sa nachádza vojnový cintorín Veľká Poľana I.
[Čítať ďalej…]Prvý prienik ruských vojsk cez Karpaty v novembri 1914

Sep 3rd, 2012 | Autor:
Prvý prienik ruských vojsk cez Karpaty v novembri 1914

Po vypuknutí I. svetovej vojny mesto Snina nemalo veľký vojenský význam, pretože sa nachádzalo mimo hlavných železničných komunikácií vedúcich z vnútrozemia Rakúsko-Uhorska na front v Haliči. Na tomto úseku Karpát sa zmobilizované vojská Habsburskej monarchie presúvali po železničných tratiach Humenné – Sanok a Užhorod – Sambor, pričom Snina sa nachádzala medzi týmito dvoma transportnými koridormi. Vojenský význam
[Čítať ďalej…]Brigády na vojnovom cintoríne Veľká Poľana – Rotunda pokračujú

Jún 10th, 2012 | Autor:
Brigády na vojnovom cintoríne Veľká Poľana – Rotunda pokračujú

Už druhý krát v tomto roku členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy (KVH Beskydy) a Zväzu vojakov – klub Humenné pracovali na vojnovom cintoríne Veľká Poľana
[Čítať ďalej…]Spomienky Artúra Šimka na boje prvej svetovej vojny v Karpatoch

Máj 25th, 2012 | Autor:
Spomienky Artúra Šimka na boje prvej svetovej vojny v Karpatoch

Od začiatku decembra 1914 do polovice apríla 1915 línia frontu prebiehala v bezprostrednom susedstve dnešného sninského okresu na severnej strane Karpát. Zaujímavým svedectvom o ťažkých podmienkach na fronte sú spomienky Artúra Šimka, rakúsko-uhorského dôstojníka slovenského pôvodu. Artúr Šimko sa na front dostal 20. marca 1915 v momente, keď ruské vojská zahájili rozhodujúcu ofenzívu v Karpatoch.
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na cintoríne Veľká Poľana I. (16.-18. 9. 2011)

Sep 17th, 2011 | Autor:
Pracovná akcia na cintoríne  Veľká Poľana I. (16.-18. 9. 2011)

V septembri sme sa zúčastnili obnovy vojnového cintorína, s ktorým sme doteraz nemali veľa do činenia. V spolupráci s obcou Stakčín bolo dohodnuté, že členovia
[Čítať ďalej…]Na Hodošíku po 40 rokoch znovu znelo „Vičnaja jim pamjať“

Sep 18th, 2010 | Autor:
Na Hodošíku po 40 rokoch znovu znelo  „Vičnaja jim pamjať“

„Vičnaja jim pamjať, tu pohybšim vojinam“ – znelo z úst gréckokatolíckeho farára               Daniela Šarišského zo Sniny v nedeľné poobedie 5. septembra 2010 na najvyššie položenom vojnovom cintoríne na Slovensku. Tu, na Hodošíku v nadmorskej výške 851 metrov nad morom nad zaniknutou obcou Veľká Poľana, zazneli znova po dlhých 40 rokoch. Vtedy ich vyriekol v rámci
[Čítať ďalej…]