Posts Tagged ‘ starostlivosť o vojnové cintoríny ’

Započítavanie zriaďovacieho paušálu

Apr 22nd, 2013 | Autor:
Započítavanie zriaďovacieho paušálu

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Apr 10th, 2013 | Autor:
Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Exhumácie vojnových hrobov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku

Mar 24th, 2013 | Autor:
Exhumácie vojnových hrobov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku

Prvá svetová vojna bola konfliktom, ktorý v značnej miere zmenil vtedajšiu Európu. Vojna toho zničila veľa, ale predovšetkým kruto ukončila životy miliónov vojakov na všetkých bojiskách tohto konfliktu. Mierová doba postavila pred civilizovanú spoločnosť povinnosť, postarať  sa o obrovské množstvo vojnových hrobov. Táto úloha bola bremenom aj pre štáty, ktoré vznikli na troskách bývalého Rakúsko-Uhorska. Po prvej
[Čítať ďalej…]Vyhotovovanie úmrtných listov príslušníkov cudzích štátov

Feb 25th, 2013 | Autor:
Vyhotovovanie úmrtných listov príslušníkov cudzích štátov

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov
[Čítať ďalej…]Nesprávne vyhotovovanie úmrtných dokladov (dokument)

Feb 7th, 2013 | Autor:
Nesprávne vyhotovovanie úmrtných dokladov (dokument)

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Nedostatočná informovanosť pohrebných správcov o používaní paušálov

Jan 19th, 2013 | Autor:
Nedostatočná informovanosť pohrebných správcov o používaní paušálov

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Smernice k usporiadaniu evidencie vojnových hrobov (dokument)

Jan 17th, 2013 | Autor:
Smernice k usporiadaniu evidencie vojnových hrobov (dokument)

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Definitívna úprava vojnových hrobov a cintorínov na karpatských bojiskách

Jan 8th, 2013 | Autor:
Definitívna úprava vojnových hrobov a cintorínov na karpatských bojiskách

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Veľká Poľana (6.10.2012)

Okt 14th, 2012 | Autor:
Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Veľká Poľana (6.10.2012)

Každý turista, ktorý dnes zablúdi do miest, kde kedysi stála obec Veľká Poľana, nemôže obísť miesto na ktorom sa nachádza vojnový cintorín Veľká Poľana I.
[Čítať ďalej…]Pracovná akcia KVH Beskydy na cintoríne Zbudská Belá IV. (1.9. 2012)

Sep 5th, 2012 | Autor:
Pracovná akcia KVH Beskydy na cintoríne Zbudská Belá IV. (1.9. 2012)

Vojnový cintorín Zbudská belá IV. patrí medzi tie lokality z prvej svetovej vojny, ktorými sme sa začali zaoberať už  dávno. Prvým problémom bola samotná lokalizácia
[Čítať ďalej…]