Posts Tagged ‘ prvá svetová vojna ’

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVII.)

Sep 24th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIII.)

Sep 22nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Sep 21st, 2016 | Autor:
Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Posledné augustové dni prvého roka Veľkej vojny sa niesli v znamení striedavých úspechov a neúspechov rakúsko-uhorskej armády na haličskom bojisku. Víťazstvom generála pechoty Moritz von Auffenberga pri Komarówe[1] nadviazala dunajská monarchia na úspech ďalšieho velikána v spoločnej cisársko-kráľovskej armáde generál jazdectva Viktora Dankla.[2] Avšak ani tieto dve veľké víťazstvá nad cárskou armádou nezabezpečili rozhodujúcu porážku nepriateľa, ktorý náhlym
[Čítať ďalej…]Samuel Činčurák: VOJNA. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918

Sep 14th, 2016 | Autor:
Samuel Činčurák: VOJNA. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918

Vojnový denník a zápisky, písané s malým časovým odstupom od opisovaných udalostí, patria k najautentickejším prameňom dobových udalostí. Väčšinou ich po sebe zanechávajú vysokopostavení príslušníci armády. O to unikátnejšie a vzácnejšie sú rozsiahle zápisky Samuela Činčuráka, vojaka rakúsko-uhorskej armády. Počas päťdesiatjedenmesačného pobytu na bojiskách prvej svetovej vojny prešiel srbským, ruským i talianskym frontom. Prežité udalosti
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Trnava (I. časť)

Sep 7th, 2016 | Autor:
Vojnový cintorín Trnava (I. časť)

Vojnový cintorín z obdobia prvej svetovej vojny v Trnave patrí počtom pochovaných, ktorých je približne niečo menej ako tisíc, k jednému z najväčších na území súčasného Slovenska aj napriek tomu, že historické centrum Dolného Považia bolo vzdialené od frontovej línie niekoľko sto kilometrov. Pozoruhodnosťou je fakt, že národnostné zloženie pochovaných je rôznorodé, čo môžeme vysvetliť tým, že v meste sa
[Čítať ďalej…]Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť V.)

Sep 1st, 2016 | Autor:
Zoznamy rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť V.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XII.)

Aug 22nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVI.)

Aug 17th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Rakúsko-uhorské fortifikácie v Haliči a ich vývoj pred prvou svetovou vojnou

Júl 16th, 2015 | Autor:
Rakúsko-uhorské fortifikácie v Haliči a ich vývoj pred prvou svetovou vojnou

Rakúsko-Uhorsko po vytvorení konštitučnej monarchie pod vedením jedného panovníka a spojená iba tromi ministerstvami v roku 1867 sa stala druhým najväčším štátnym útvarom čo sa týka rozlohy[1] v Európe a treťou najľudnatejšou krajinou na kontinente po cárskom Rusku a cisárskom Nemecku.[2] Tieto základné číselné informácie predurčovali určitý potenciál stredoeurópskej absolutistickej monarchie, ktorá hraničila s možnými
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne XVI. – nadporučík Albert Fridrich Meško

Máj 14th, 2015 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne XVI. – nadporučík Albert Fridrich Meško

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]