Posts Tagged ‘ prvá svetová vojna ’

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XII.)

Aug 22nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVI.)

Aug 17th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Rakúsko-uhorské fortifikácie v Haliči a ich vývoj pred prvou svetovou vojnou

Júl 16th, 2015 | Autor:
Rakúsko-uhorské fortifikácie v Haliči a ich vývoj pred prvou svetovou vojnou

Rakúsko-Uhorsko po vytvorení konštitučnej monarchie pod vedením jedného panovníka a spojená iba tromi ministerstvami v roku 1867 sa stala druhým najväčším štátnym útvarom čo sa týka rozlohy[1] v Európe a treťou najľudnatejšou krajinou na kontinente po cárskom Rusku a cisárskom Nemecku.[2] Tieto základné číselné informácie predurčovali určitý potenciál stredoeurópskej absolutistickej monarchie, ktorá hraničila s možnými
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne XVI. – nadporučík Albert Fridrich Meško

Máj 14th, 2015 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne XVI. – nadporučík Albert Fridrich Meško

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Miškolc

Máj 9th, 2015 | Autor:
Vojnový cintorín Miškolc

Vojnový cintorín v Miskolci patrí k typickým vojnovým cintorínom v zázemí. Tak, ako každé mesto aj Miskolc bol plný nemocničných a rekonvalescenčných zariadení pre chorých a zranených vojakov. Časť týchto vojakov sa nepodarilo zachrániť, preto obvykle v každom meste vznikol lazaretný vojnový cintorín. Výnimkou nebol ani Miškolc. Mnoho vojakov, ktorí sú pochovaní na  Cintoríne hrdinov
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne XV.

Mar 22nd, 2015 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne XV.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne XIV. – Soblahovskí vojaci v 1. svetovej vojne

Jan 29th, 2015 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne XIV. – Soblahovskí vojaci v 1. svetovej vojne

Pred sto rokmi, dňa 28.7.1914 vypukla 1. svetová vojna (skončila 11.11.1918). Bol to najkrvavejší konflikt, aký dovtedy svet poznal . Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie v Rakúsko-Uhorsku dňa 31.7.1914 povolali do vojny ročníky 1880-1893. Môj starý otec Pavol Mrázik bol medzi nimi spolu s mnohými Soblahovčanmi a státisícami mladých mužov z celej monarchie. Chlapci boli po krátkom výcviku poslaní priamo
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne XIII. – Rodáci z Ondavských Matiašoviec

Jan 27th, 2015 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne XIII. – Rodáci z Ondavských Matiašoviec

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]První světová válka – díl 6

Nov 5th, 2014 | Autor:
První světová válka – díl 6

  V plánech na rok 1916 se projevuje další Falkenhaynův strategický kotrmelec. Poté, co roku 1914 Německo nedosáhlo vítězství na západě, během roku 1915 se soustředilo na východní frontu, Rusko dokázalo zatlačit hluboko na jeho území a téměř ho ochromit. Neporazilo ho však, a roku 1916 se opět soustředilo na západ. Falkenhayn si o Vánocích
[Čítať ďalej…]Bojovali v prvej svetovej vojne XII.

Okt 10th, 2014 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne XII.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]