Posts Tagged ‘ prvá svetová vojna ’

Bojovali v prvej svetovej vojny IX.

Máj 30th, 2014 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojny IX.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]Práce na vojnovom cintoríne vo Svetliciach pokračujú aj v roku 2014

Mar 2nd, 2014 | Autor:
Práce na vojnovom cintoríne vo Svetliciach pokračujú aj v roku 2014

Vojnový cintorín Svetlice II. Patrí medzi vojnové cintoríny, ktoré stáli na pokraji zániku. V roku 2013 sa zástupcovia KVH Beskydy dohodli s miestnou samosprávou, že sa spoločne
[Čítať ďalej...]Bojovali v prvej svetovej vojne VIII.

Feb 13th, 2014 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne VIII.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]Kostol Sv. Ducha na Javorci

Jan 16th, 2014 | Autor:
Kostol Sv. Ducha na Javorci

Počas našej augustovej expedície do Slovinska sme navštívili mnoho pekných miest spätých s dejinami prvej svetovej vojny. Medzi miesta ktoré v nás zanechali najviac dojmov je nesporne je kostol S. ducha na Javorci. Návštevu tejto pamiatky sme plánovali a dúfali sme, že sa nám ju pri hektickom programe expedície podarí navštíviť. Pri našej túre na Mrzlí Vrh, kde
[Čítať ďalej...]Zábery z bojísk Šariššskej žžupy

Júl 25th, 2013 | Autor:
Zábery z bojísk Šariššskej žžupy

Celoštátny generálny inšpektorát múzeí a knižníc si s ohľadom na múzejné potreby želal vytvoriť trvalú pamiatku bojov z prvej svetovej vojny na území vtedajšieho Uhorska. Touto úlohou bol poverený Kornel Divald (odborný zástupca za oblasť archeológie)  z generálneho inšpektorátu,  aby v Šarišskej župe a v severnej časti Zemplínskej župy, susediacej so Šarišom vyhotovil fotografie o škodách
[Čítať ďalej...]Návody a postupy pri pátraní po vojakovi z prvej svetovej vojny.

Júl 8th, 2013 | Autor:
Návody a postupy pri pátraní po vojakovi z prvej svetovej vojny.

Pravidelne sa na nás obracajú ľudia, ktorí majú záujem dozvedieť sa kde zahynuli ich predkovia , ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Počet takýchto ľudí sa zvyšuje v súvislosti s blížiacim sa okrúhlym výročím bojov prvej svetovej vojny. Pátrať po vojakovi z prvej svetovej vojny nie je jednoduchá vec a väčšina ľudí ani nevie kde
[Čítať ďalej...]Bojovali v prvej svetovej vojne VII.

Júl 5th, 2013 | Autor:
Bojovali v prvej svetovej vojne VII.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]Rozpomienky legionára Jána Styka

Mar 7th, 2013 | Autor:
Rozpomienky legionára Jána Styka

Účinkovanie československých legionárov počas prvej svetovej vojny patrí medzi najslávnejšie etapy našich vojenských dejín. O tejto slávnej ére rozpráva aj spomienka slovenského legionára Jána Styka.
[Čítať ďalej...]Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Feb 9th, 2013 | Autor:
Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Zo spomienok Jána Kajana, vojaka Pešieho pluku č. 26 (IR 26) na východnom fronte. Autor spomína na obdobie od narukovania , až po svoje zajatie počas Brusilovovej ofenzívy.   Aj na mňa prišiel rad odvodu, ač som v ten čas – dňa 15. júla 1915 – nemal ani 19 rokov. Odviedli ma a zadelili k
[Čítať ďalej...]Rytierský kríž rádu Márie Terézie za boje medzi Potôčkami a Soľníkom (apríl 1915)

Feb 5th, 2013 | Autor:
Rytierský kríž rádu Márie Terézie za boje medzi Potôčkami a Soľníkom (apríl 1915)

Relatívny kľud, ktorý vládol na línii frontu v okolí Stropkova vo februári a marci 1915 bol iba predzvesťou vojnovej búrky, ktorá túto oblasť postihla na začiatku apríla 1915. Severovýchodné Slovensko sa stalo dejiskom jednej z najdôležitejších bitiek I. svetovej vojny, keď priestor medzi údoliami riek Ondava, Laborec a medzi Lupkovským a Užockým priesmykom sa stal
[Čítať ďalej...]