Posts Tagged ‘ prvá svetová vojna ’

Zoznamy rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť I.)

Okt 13th, 2016 | Autor:
Zoznamy rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor.
[Čítať ďalej…]Smrť plukovníka Holzhausena na fronte v Haliči

Okt 11th, 2016 | Autor:
Smrť  plukovníka Holzhausena na fronte v Haliči

 K akémukoľvek vojenskému konfliktu v novodobej histórií ľudstva patrí propaganda v podobe letákov, pamfletov, vyhlásení či novín. Noviny sa od začiatku 19. storočia tešia veľkému záujmu širokej vrstvy obyvateľstva. S príchodom Veľkej vojny sa široké masy dožadovali informácií z rakúsko-uhorských bojísk, čo sa snažili využiť vládne kruhy a rôznymi manipulatívnymi článkami upokojovali domáce mnohonárodnostné obyvateľstvo
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XV.)

Okt 9th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XI.)

Okt 6th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Honvédskeho pešieho pluku č. 9 (časť XI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. Košický honvédsky peší pluk HIR 9 patril pred začiatkom vojny v auguste roku 1914 spolu s mukačevským
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť X.)

Okt 2nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov Práporu poľných strelcov č. 32 (časť X.)

Medzi jednotky s výrazným počtom vojakov pochádzajúcich z územia Slovenska patril Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32). Táto jednotka vznikla v roku 1859. Do roku 1909 sídlila jednotka  v Banskej Bystrici. Od nasledujúceho roku sídlila jednotka v  meste Trembowla (Terebovlya, Ukrajina). Doplňovacím obvodom bol Prešov. V Trembowli sídlil štáb a všetky poľné roty, iba
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVIII.)

Okt 1st, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIV.)

Sep 30th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIV.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVII.)

Sep 24th, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XXVII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku
[Čítať ďalej…]Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIII.)

Sep 22nd, 2016 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť XIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV.
[Čítať ďalej…]Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Sep 21st, 2016 | Autor:
Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Posledné augustové dni prvého roka Veľkej vojny sa niesli v znamení striedavých úspechov a neúspechov rakúsko-uhorskej armády na haličskom bojisku. Víťazstvom generála pechoty Moritz von Auffenberga pri Komarówe[1] nadviazala dunajská monarchia na úspech ďalšieho velikána v spoločnej cisársko-kráľovskej armáde generál jazdectva Viktora Dankla.[2] Avšak ani tieto dve veľké víťazstvá nad cárskou armádou nezabezpečili rozhodujúcu porážku nepriateľa, ktorý náhlym
[Čítať ďalej…]