Posts Tagged ‘ poľný maršal ’

Poľný maršal Eduard von Böhm-Ermolli

Máj 30th, 2013 | Autor:
Poľný maršal Eduard von Böhm-Ermolli

Dianie na Karpatskom fronte počas prvej svetovej vojny ovplyvňoval, aj poľný maršal Eduard von Böhm-Ermolli. Bol to jeden z najlepších dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády, ale je zaujímavý aj svojím povojnovým osudom. Po vojne sa usadil v Československu a poberal dôchodok československého generála. Dožil sa aj rozbitia ČSR a vytvorenia protektorátu Čechy a Morava. Nová politická realita
[Čítať ďalej…]Poľný maršal Svetozar Boroevič von Bojna

Jan 29th, 2013 | Autor:
Poľný maršal Svetozar Boroevič von Bojna

Tvrdé karpatské boje v rokoch 1914/1915 výrazne ovplyvnil aj jeden z najlepších veliteľov rakúsko-uhorskej monarchie Svetozar Boroevič. Tento talentovaný profesionálny dôstojník to v armáde dotiahol k najvyšším métam a výrazne sa prezentoval najmä v obranných bojoch v Karpatoch, či neskôr na Talianskom fronte. Vojenská kariéra  tohto poľného maršala rakúsko-uhorskej armády bola skutočne pôsobivá. Budúci poľný
[Čítať ďalej…]Poľný maršal František Leopold gróf Nádasdy de Fogáras

Dec 23rd, 2009 | Autor:
Poľný maršal František Leopold gróf Nádasdy de Fogáras

František Nádasdy pochádzal zo starej zadunajskej šľachtickej rodiny (pôvodom z Chorvátska, vlastnícke práva na obec Nádasd získali už v 13. storočí), ktorá patrila medzi popredné uhorské magnátske rody. Donáciu na panstvo Fogáras získali od cisára Ferdinanda I. v roku 1530, grófsky titul získali roku 1625 a rakúsky grófsky titul v roku 1828. Jeho otec František
[Čítať ďalej…]Poľný maršal Andrej Hadik gróf z Futaku

Dec 7th, 2009 | Autor:
Poľný maršal Andrej Hadik gróf z Futaku

Andrej Hadik pochádzal zo starého turčianskeho zemianskeho rodu, ktorého prví preukázateľní predkovia, bratia Tobiáš a Baltazár, žili v Turci koncom 16. storočia. Z ich potomkov vzišlo viacero významných evanjelických vzdelancov, kňazov, spisovateľov a učiteľov. Jeho otec Michal Hadik slúžil ako kapitán (Rittmister) v husárskom pluku Štefana Dessewffyho (neskorší husársky pluk č. 3). Narodil sa dňa
[Čítať ďalej…]Poľný maršal Hermann Kövess von Kövessháza II.

Dec 2nd, 2009 | Autor:
Poľný maršal Hermann  Kövess von Kövessháza II.

V júli 1914 začína prvá svetová vojna. Po ultimáte Srbsku sa rakúsko-uhorská armáda pripravuje na vojnový konflikt. Do vojnovej vravy vstupuje generál Kövess vo svojej starej funkcii veliteľa XII. armádneho zboru. Vyrazil zo svojimi jednotkami na front v Haliči. Rakúsko-uhorská armáda doplatila na mnohé nedoriešené problémy súčasnej mobilizácie proti Srbsku a Rusku. Na bojovú aktivitu ruských armád, ktoré
[Čítať ďalej…]Poľný maršal Hermann Kövess von Kövessháza I.

Nov 13th, 2009 | Autor:
Poľný maršal Hermann  Kövess von Kövessháza I.

Bol posledným vrchným veliteľom rakúsko-uhorskej armády.  Svoje menovanie prijal  3. novembra 1918 s vedomím, že mu prischla ťažká a nepríjemná úloha veliť porazenej armáde v predvečer kapitulácie. Tento cisárskej korune verný dôstojník prijal svoje menovanie  a viedol to , čo zostalo z rakúsko-uhorskej armády až do 20. decembra 1918. Kto bol vlastne poľný maršal Kövess.
[Čítať ďalej…]