Posts Tagged ‘ okres Vranov nad Topľou ’

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev v normalizačnom období

Aug 21st, 2013 | Autor:
Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev v normalizačnom období

Viac ako štyridsaťročná nadvláda totalitného režimu v Československu spôsobila, že problematika výskumu a spracovania dejín cirkví sa ocitla na periférii záujmu. Úsilím komunistov bolo verejnosti vnútiť presvedčenie, že viera je prežitkom minulosti. Ak sa predsa len nejaké práce s touto tematikou v historiografickej produkcii objavili vydané buď z iniciatívy pracovísk vedeckého ateizmu (ústavy, katedry a
[Čítať ďalej…]Vojnové cintoríny vo Vranove nad Topľou

Nov 12th, 2011 | Autor:
Vojnové cintoríny vo Vranove nad Topľou

Mesto Vranov malo v roku 1910 2145 obyvateľov. Už predtým, ako došlo k spáchaniu atentátu na následníka trónu a začala prvá svetová vojna, uskutočnili sa viaceré vnútropolitické a vojensko-politické akcie. Rakúsko-Uhorsko  a  ostatné štáty dvoch politických strategických zoskupení sa na prípadný konflikt vopred pripravovali.  Niektoré tieto prípravy sa týkali aj obyvateľov Vranova. V septembri roku
[Čítať ďalej…]„Veľký sobor“ v Prešove a likvidácia gréckokatolíckej cirkvi

Apr 29th, 2010 | Autor:
„Veľký sobor“ v Prešove a likvidácia gréckokatolíckej cirkvi

Dňa 28. apríla 2010 uplynie 60 rokov od likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Pri tejto príležitosti mi dovoľte, priblížiť vám udalosti spojené s prípravou a realizáciou „Veľkého soboru“ na mikroregionálnom pôdoryse. Opierať sa pritom budem o dobové pramene a situačné správy z jednotlivých okresov východného Slovenska s dôrazom na územie mesta Vranov nad Topľou. V úvode považujem za dôležité vysvetliť
[Čítať ďalej…]Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Jún 21st, 2009 | Autor:
Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Obdobie prvej Slovenskej republiky (1939-1945) patrí aj v súčasnosti k  najcitlivejšej a najrozpornejšej epoche našich národných dejín. Na jednej strane je vojnový slovenský štát zatracovaný, na strane druhej zase vyzdvihovaný. Zaujať objektívne stanovisko v dnešnej pluralitnej spoločnosti je nesmierne ťažké. Úzke prepojenie štátostrany HSĽS s vedúcimi činiteľmi slovenského štátu v jeho prvých rokoch existencie, bolo výsledkom prirodzeného procesu. Strana na
[Čítať ďalej…]Zabudnutý skvost vranovskej architektúry – ortodoxná židovská synagóga vo Vranove nad Topľou

Mar 26th, 2009 | Autor:
Zabudnutý skvost vranovskej architektúry – ortodoxná židovská synagóga vo Vranove nad Topľou

Mestečko Vranov nad Topľou sa už začiatkom 18. storočia stalo vyhľadávaným miestom pre Židov prichádzajúcich z okolia Ukrajiny a Haliča. Výhodná geografická poloha predurčila Vranov nad Topľou na to, aby sa stal dominantným náboženským a kultúrnym strediskom kraja. Preto bol už oddávna centrom ortodoxie, resp. striktného židovstva. Azda najznámejšou monumentálnou pamiatkou, ktorá v minulosti poukazovala
[Čítať ďalej…]Transporty – cesta bez návratu

Dec 6th, 2008 | Autor:
Transporty – cesta bez návratu

..Venované pamiatke približne 1 700 vranovským Židom,ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny… História Židov na Slovensku patrí aj v súčasnosti k témam málo preskúmaným a historicky spracovaným. Ucelená syntéza histórie židovskej minority na Slovensku nie je ešte stále kompaktná. Stále je tu veľa „bielych miest“, ktoré dezinterpretujú a skresľujú objektívny pohľad na dejiny židovského etnika. Prvý slovenský štát sa zrodil
[Čítať ďalej…]