Posts Tagged ‘ KVH Beskydy ’

Brigáda na vojnovom cintoríne Stakčín I. (8.2.2014)

Feb 9th, 2014 | Autor:
Brigáda na vojnovom cintoríne Stakčín I. (8.2.2014)

V sobotu 8.2. 2014 uskutočnili dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy menšiu pracovnú akciu na vojnovom cintoríne v Stakčíne. Na tomto veľkom lazaretnom cintoríne postupne  demonštrujeme, ako má
[Čítať ďalej…]Vyročná schôdza KVH Beskydy (24.01.2014)

Jan 26th, 2014 | Autor:
Vyročná schôdza KVH Beskydy (24.01.2014)

Jednou z prvých aktivít občianskeho združenia KVH Beskydy začiatkom roka je tradičná vyročná schôdza klubu. Okrem povinných úkonov, ako je voľba výboru, je januárová schôdza výbornou
[Čítať ďalej…]Expedícia Sočský front 2013

Aug 20th, 2013 | Autor:
Expedícia Sočský front 2013

Po úspechu minuloročnej návštevy Slovinka v rámci spolupráce  Visegradskej pracovnej skupiny pre vojnové hroby (VWGMC), sme sa rozhodli zapojiť aj v tomto roku do iniciatívy
[Čítať ďalej…]Otvorenie výstavy Za slobodu a vlasť ….! Vojenstvo na Trebišovsku

Jún 10th, 2013 | Autor:
Otvorenie výstavy Za slobodu a vlasť ….! Vojenstvo na Trebišovsku

Býva dobrým zvykom, že sa odborní členovia KVH Beskydy pravidelne zúčastňujú na odborných seminároch a konferenciách o vojenských dejinách v našom regióne. Po účasti na
[Čítať ďalej…]Seminár pri priležítosti Medzinárodného dňa pamiatok v Zemplínskom múzeu

Apr 18th, 2013 | Autor:
Seminár pri priležítosti Medzinárodného dňa pamiatok v Zemplínskom múzeu

Od roku 1983 z podnetu mimovládnej organizácie Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ( ICOMOS) je 18. apríl dňom kedy si pripomíname ochranu pamiatok. Od roku 1993 si tento deň pripomíname aj na Slovensku. Na mnohých miestach sa v tento deň konali rôzne semináre, prezentačné akcie, či iné aktivity. Pozadu nezostalo, ani Zemplínske múzeum v
[Čítať ďalej…]Pplk. v. v. Ing. František Kušnír (8.6.1954 – 10.01.2013)

Jan 23rd, 2013 | Autor:
Pplk. v. v. Ing. František Kušnír (8.6.1954 – 10.01.2013)

Prešlo niekoľko dní od chvíle, keď sme sa so smútkom dozvedeli, že nás opustil náš priateľ a kolega pplk. v. v. Ing. František Kušnír. Z našich radov ho vytrhla zákerná choroba. Táto strata tvrdo zasiahla nielen jeho najbližších, ale aj nás členov KVH Beskydy. V posledných rokoch svojho života bol Fero neoddeliteľnou súčasťou života našej
[Čítať ďalej…]Záverečná prezentácia projektu ” Na bicykli za históriou Vihorlatu”

Okt 31st, 2012 | Autor:
Záverečná prezentácia projektu ” Na bicykli za históriou Vihorlatu”

Začiatkom minulého týždňa bol slávnostnou prezentáciou vyhodnotený projekt  „Na bicykli za históriou Vihorlatu“ . Tento projekt navrhla detská organizácia Fénix Snina. Klub vojenskej histórie Beskydy bol partnerom projektu. V rámci projektu boli vyčistené a turisticky vyznačené miestne turistické trasy v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky, predovšetkým však trasa bývalej stakčínskej úzkokoľajky, v rámci ktorej boli obnovené
[Čítať ďalej…]Čestné uznanie od obce Výrava (27.8.2012)

Júl 28th, 2012 | Autor:
Čestné uznanie od obce Výrava (27.8.2012)

Spolupráca medzi Klubom vojenskej histórie Beskydy a samosprávou obce Výrava sa začala písať v roku 2009. Po niekoľkých stretnutiach so starostkou obce Monikou Kurťákovou sme
[Čítať ďalej…]Aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku 2011 ( január – jún)

Aug 12th, 2011 | Autor:
Aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku  2011 ( január – jún)

Klub vojenskej histórie Beskydy si od svojho založenia kládol za cieľ angažovať sa v oblasti výskumu vojenských dejín severovýchodného Slovenska a praktickej záchrany vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Pod týmito cieľmi sa skrýva snaha o čo najširšie spektrum činnosti. Väčšina aktivít nášho združenia smeruje predovšetkým k naplneniu stanovených cieľov. V tomto článku, by som chcel poukázať na najdôležitejšie aktivity a akcie,
[Čítať ďalej…]Z činnosti KVH Beskydy 11/2010

Nov 30th, 2010 | Autor:
Z činnosti KVH Beskydy 11/2010

Záverečné mesiace roka sú pre členov KVH Beskydy už tradične rušné. Tento rok  sa to potvrdilo v maximálnej miere. Vzhľadom na množstvo aktivít a projektov v ktorých je naše združenie zaangažované sa niet čo čudovať. Mesiac november sme začali medzinárodnou pietnou akciou „ Spomienka na vojakov padlých vo vojnách“. Spoločne s podobne zameranými združeniami v
[Čítať ďalej…]