Posts Tagged ‘ Krasnik ’

„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Feb 6th, 2018 | Autor:
„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Rakúsko-Uhorsko vstupovalo do prvej svetovej vojny, ktorú súčasníci nazývali Veľkou vojnou, po boku svojho spojenca, Nemeckého cisárstva. Spojenectvo uzavreté v druhej polovici 19. storočia sa formálne zdalo ako rovnocenné, ale tlak Nemecka na dualistickú monarchiou v otázke medzinárodnej politiky na Balkáne bol obrovský. Nemecko hľadalo zámienku na rozpútanie svetovej vojny, ktorá mala zmeniť pomery na
[Čítať ďalej…]Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Aug 31st, 2015 | Autor:
Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Po ukončení celého mobilizačného procesu rakúsko-uhorskej armády a rýchleho postupu ruských vojsk smerom do Haliče bolo evidentné, že sa v posledných augustových dňoch roku 1914 odohrá prvý vážny stret medzi vojskami monarchie a cárskej armády. Už zo samotného rozostavenia armád bolo zrejmé, že sa proti sebe postaví 1. rakúsko-uhorská armáda generála jazdectva Viktora Dankla a
[Čítať ďalej…]