Posts Tagged ‘ kolektivizácia v okrese Humenné ’

Kolektivizácia v okrese Humenné VI. (roky 1957-60)

Dec 4th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné VI. (roky 1957-60)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Šiesta časť série sa zaoberá záverečnou etapou kolektivizácie v okrese Humenné v období rokov 1957-60 a zhodnotením tohto procesu. V druhej polovici 50. rokov sa tempo kolektivizácie v okrese zrýchlilo. V priebehu roku 1957 nebol tento rast ešte viditeľný v
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné V. (roky 1955 – 1956)

Nov 7th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné V. (roky 1955 – 1956)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Piata časť série sa zaoberá priebehom kolektivizácie v okrese Humenné v období rokov 1955-60. V druhej polovici päťdesiatych rokov sa začína nové obdobie vývoja poľnohospodárstva, charakterizované novým nástupom kolektivizácie. Začínajú sa znova zakladať JRD v obciach kde zanikli, upevňovať družstvá
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné IV. (roky 1953-1954)

Okt 12th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné IV. (roky 1953-1954)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Štvrtá časť série sa zaoberá priebehom kolektivizácie v okrese Humenné v období rokov 1953-1954. Nahromadenie a neriešenie problémov JRD v okrese spôsobilo neriešiteľnú situáciu, ktorú sa ani okresným orgánom nepodarilo zastaviť. Znechutení roľníci hromadne podávali odhlášky z JRD. Väčšina JRD
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné III. (roky 1949-1952)

Sep 7th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné III. (roky 1949-1952)

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Tretia časť série sa zaoberá priebehom kolektivizačného procesu  v okrese Humenné v  období rokov 1949-52. V súlade so závermi IX. zjazdu KSČ v máji 1949 na ktorom bola vytýčená socialistická prestavba dediny a  okresné organizácie KSČ začali širokú masovopolitickú kampaň s cieľom presvedčiť malých a stredných roľníkov aby
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné II.

Aug 18th, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné II.

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce.  Druhá časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov súvisiacich s koncepciou budovania JRD. Koncepcia JRD bola sformulovaná v tzv. zákone č. 69/1949 Zb. O jednotných poľnohospodárskych družstvách. Dňa 23. 02. 1949 ju schválilo Národné zhromaždenie s účinnosťou odo dňa vyhlásenia. Podrobnejšie predpisy upravujúce vzťahy JRD obsahujú vzorové
[Čítať ďalej…]Kolektivizácia v okrese Humenné I.

Júl 2nd, 2009 | Autor:
Kolektivizácia v okrese Humenné I.

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Prvá časť série sa zaoberá podmienkami, ktoré ovplyvnili vývoj  poľnohospodárstva v ČSR v období rokov 1945-48. Podobne ako v ďalších krajinách  strednej a východnej Európy aj v Československu sa po druhej svetovej vojne stalo typickým rysom štátnej poľnohospodárskej politiky uskutočnenie pozemkovej reformy. V Československu prebehla pozemková reforma po 2.
[Čítať ďalej…]