Posts Tagged ‘ jazdecké jednotky ’

C. a K. Husársky pluk Andreja Hadika z Futaku č. 3

Jan 13th, 2010 | Autor:
C. a K. Husársky pluk Andreja Hadika z Futaku č. 3

Dejiny tohto pluku sa začali písať v období vojny o španielske dedičstvo. Pluk bol založený 28. februára 1702. Patentom na zostavenie tohto husárskeho pluku bol poverený generál – poľný strážmajster Šimon Forgáč de Ghymes. Tento pluk vznikol súčasne so štyrmi ďalšími husárskymi plukmi. Výstavba nových plukov sa rozbehla vďaka tomu, že sa tento druh jazdeckých
[Čítať ďalej…]Jazdecké jednotky rakúskej monarchie za vlády Márie Terézie (1740-1780)

Nov 25th, 2009 | Autor:
Jazdecké jednotky rakúskej monarchie za vlády Márie Terézie (1740-1780)

Vojenská závislosť na šľachte nútila habsburských panovníkov aby postupne začali vytvárať profesionálnu cisársku armádu. Začali sa vytvárať prvé cisárske pešie  a jazdecké pluky. Pri nástupe Márie Terézie k moci  už existovala početná profesionálna armáda, ktorá však potrebovala ešte mnoho reforiem podobne ako cela ríša, aby sa vyrovnala popredným európskym armádam. Jazdectvo monarchie sa v tomto období skladalo z niekoľkých
[Čítať ďalej…]Husárske pluky v habsburskej armáde I.

Sep 19th, 2009 | Autor:
Husárske pluky v habsburskej armáde I.

Z jazdeckých jednotiek, ktoré sa zachovali v európskych armádach až do 1. svetovej vojny sú husári zjavne najstarší. V Uhorsku sa takéto jednotky vyskytovali od 15. storočia. Pojem husár vznikol pravdepodobne zo srbského slova gusár, čo znamenalo hanlivé označenie pre tlupy zbojníkov. Týmto pojmom začali byť označovaní príslušníci pohyblivej ľahkej jazdy. Postupne sa tieto oddiely stali neodmysliteľnou súčasťou
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde III.

Jún 6th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde III.

Reťaz revolúcii, ktoré prebiehali v Európe v priebehu 19. storočia výrazne otriasli aj habsburskou monarchiou. Nesúrodý štátny útvar musel čeliť mnohým nepriaznivým okolnostiam, ktoré pre habsburskému impériu mohli priniesť iba rozklad a skazu. V tomto období sa preto pohľad vládnucich vrstiev naplno upriamil k armáde ako ochránkyni impéria a záujmov dynastie. Armáda mala v spoločnosti
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde II.

Máj 13th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde II.

Vývoj vojenstva v 18. storočí a začiatkom 19. storočia prešiel nesporne zaujímavým vývojom. Prudké zmeny vo vojenstve nutne poznamenali aj fungovanie jazdeckých jednotiek na bojisku. Zmeny postihli aj dragúnske útvary. Ich pôvodná úloha fungovať v pozícii mobilnej pechoty sa neosvedčila. Dragúnske pluky sa stali súčasťou ťažkej jazdy a na bojisku dostávali nové úlohy. Najväčšie zmeny
[Čítať ďalej…]Jazdecké jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Jan 28th, 2009 | Autor:
Jazdecké jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Druhá polovica 19. storočia priniesla rakúskej monarchii dramatické chvíle. V sérii mocenských stretov sa naplno odhalilo zaostávanie rakúskej monarchie za modernými európskymi veľmocami. Ťažké chvíle rakúskych vládnucich kruhov využili Maďari, ktorí sa dožadovali zrovnoprávnenia v rámci monarchie. Pod ich tlakom vznikla dualistická monarchia Rakúsko-Uhorsko. Maďari sa stali vládnucim národom v Uhorsku. Zmeny v štátnosti čoskoro nasledovali aj zmeny
[Čítať ďalej…]Jazdecké jednotky pravidelnej rakúsko-uhorskej armády do roku 1914

Jún 20th, 2008 | Autor:
Jazdecké jednotky pravidelnej rakúsko-uhorskej armády do roku 1914

Jazdecké jednotky boli súčasťou armád už od dávnoveku. Odkedy človek domestikoval kone, začal ich používať aj na vojenské účely. V priebehu stáročí sa význam a použitie vojenskej jazdy na bojisku vyvíjal, ale až do vypuknutia 1. svetovej vojny zostávala jazda jednou z hlavných zložiek pozemných armád všetkých mocností. Výnimkou nebola ani armáda Habsburskej monarchie a
[Čítať ďalej…]