Posts Tagged ‘ IR 26 ’

Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť I.)

Dec 26th, 2018 | Autor:
Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Je to z dôvodu, že dopĺňali mužstvo z územia dnešnej Slovenskej republiky a samozrejme aj preto, že výraznú časť vojakov takéhoto pluku tvorili priamo Slováci. Jedným z takýchto plukov je aj Peší pluk č. 26 (IR 26). Tento pluk vznikol v roku 1717. Bol dopĺňaný z obvodu Gran
[Čítať ďalej…]„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Feb 6th, 2018 | Autor:
„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Rakúsko-Uhorsko vstupovalo do prvej svetovej vojny, ktorú súčasníci nazývali Veľkou vojnou, po boku svojho spojenca, Nemeckého cisárstva. Spojenectvo uzavreté v druhej polovici 19. storočia sa formálne zdalo ako rovnocenné, ale tlak Nemecka na dualistickú monarchiou v otázke medzinárodnej politiky na Balkáne bol obrovský. Nemecko hľadalo zámienku na rozpútanie svetovej vojny, ktorá mala zmeniť pomery na
[Čítať ďalej…]Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Feb 9th, 2013 | Autor:
Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Zo spomienok Jána Kajana, vojaka Pešieho pluku č. 26 (IR 26) na východnom fronte. Autor spomína na obdobie od narukovania , až po svoje zajatie počas Brusilovovej ofenzívy.   Aj na mňa prišiel rad odvodu, ač som v ten čas – dňa 15. júla 1915 – nemal ani 19 rokov. Odviedli ma a zadelili k
[Čítať ďalej…]