Posts Tagged ‘ haličský front ’

„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Feb 6th, 2018 | Autor:
„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Rakúsko-Uhorsko vstupovalo do prvej svetovej vojny, ktorú súčasníci nazývali Veľkou vojnou, po boku svojho spojenca, Nemeckého cisárstva. Spojenectvo uzavreté v druhej polovici 19. storočia sa formálne zdalo ako rovnocenné, ale tlak Nemecka na dualistickú monarchiou v otázke medzinárodnej politiky na Balkáne bol obrovský. Nemecko hľadalo zámienku na rozpútanie svetovej vojny, ktorá mala zmeniť pomery na
[Čítať ďalej…]Ľvov v rukách ruského nepriateľa

Feb 18th, 2016 | Autor:
Ľvov v rukách ruského nepriateľa

V posledných augustových dňoch muselo rakúsko-uhorské velenie reagovať na prvú porážku armády monarchie v Haliči na Gnilej Lipe. V tom istom čase prebiehala vo Východnom Prusku bitka v blízkosti dnešného Olsztynu (bitka pri Tannenbergu), kde sa nemeckej armáde podarilo viazať značnú časť ruských síl v podobe 1. a 2. armády, ktoré boli 2. septembra 1914
[Čítať ďalej…]Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Okt 26th, 2015 | Autor:
Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Úspešné ťaženie rakúsko-uhorskej armády na východnom fronte proti cárskej armáde, či už v bitke pri Krasniku alebo týždňovom boji v okolí mesta Komarow, zvýšili sebavedomie generality monarchie a presvedčenie, že celá kampaň v Haliči môže byť úspešná. Odzrkadlilo sa to aj v posledných augustových dňoch, kedy 4. rakúsko-uhorská armáda spolu so Skupinou arcivojvodu Jozefa Ferdinanda
[Čítať ďalej…]