Posts Tagged ‘ Halič ’

„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Feb 6th, 2018 | Autor:
„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Rakúsko-Uhorsko vstupovalo do prvej svetovej vojny, ktorú súčasníci nazývali Veľkou vojnou, po boku svojho spojenca, Nemeckého cisárstva. Spojenectvo uzavreté v druhej polovici 19. storočia sa formálne zdalo ako rovnocenné, ale tlak Nemecka na dualistickú monarchiou v otázke medzinárodnej politiky na Balkáne bol obrovský. Nemecko hľadalo zámienku na rozpútanie svetovej vojny, ktorá mala zmeniť pomery na
[Čítať ďalej…]Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Sep 21st, 2016 | Autor:
Lokálne bojové operácie na fronte v Haliči v prvý septembrový týždeň v roku 1914

Posledné augustové dni prvého roka Veľkej vojny sa niesli v znamení striedavých úspechov a neúspechov rakúsko-uhorskej armády na haličskom bojisku. Víťazstvom generála pechoty Moritz von Auffenberga pri Komarówe[1] nadviazala dunajská monarchia na úspech ďalšieho velikána v spoločnej cisársko-kráľovskej armáde generál jazdectva Viktora Dankla.[2] Avšak ani tieto dve veľké víťazstvá nad cárskou armádou nezabezpečili rozhodujúcu porážku nepriateľa, ktorý náhlym
[Čítať ďalej…]Ľvov v rukách ruského nepriateľa

Feb 18th, 2016 | Autor:
Ľvov v rukách ruského nepriateľa

V posledných augustových dňoch muselo rakúsko-uhorské velenie reagovať na prvú porážku armády monarchie v Haliči na Gnilej Lipe. V tom istom čase prebiehala vo Východnom Prusku bitka v blízkosti dnešného Olsztynu (bitka pri Tannenbergu), kde sa nemeckej armáde podarilo viazať značnú časť ruských síl v podobe 1. a 2. armády, ktoré boli 2. septembra 1914
[Čítať ďalej…]Bitka o Komarow (26.08. – 02.09. 1914)

Sep 30th, 2015 | Autor:
Bitka o Komarow (26.08. – 02.09. 1914)

    Po víťazstve 1. rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku (23. – 25. augusta 1914) sa ruská 4. armáda stiahla smerom na sever k mestu Lublin, čo spôsobilo vytvorenie medzery medzi porazenou cárskou armádou a 5. ruskou armádou pod velením Pavla Adamoviča Plehveho, ktorého nemecký pôvod vzbudzoval v ruskej armáde značnú pozornosť. Na prelome
[Čítať ďalej…]Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Aug 31st, 2015 | Autor:
Bitka pri Krasniku – prvé veľké víťazstvo Rakúsko-Uhorska

Po ukončení celého mobilizačného procesu rakúsko-uhorskej armády a rýchleho postupu ruských vojsk smerom do Haliče bolo evidentné, že sa v posledných augustových dňoch roku 1914 odohrá prvý vážny stret medzi vojskami monarchie a cárskej armády. Už zo samotného rozostavenia armád bolo zrejmé, že sa proti sebe postaví 1. rakúsko-uhorská armáda generála jazdectva Viktora Dankla a
[Čítať ďalej…]Od mobilizácie k prvým bojovým stretom v auguste 1914 v Haliči

Aug 13th, 2015 | Autor:
Od mobilizácie k prvým bojovým stretom v auguste 1914 v Haliči

Iba niekoľko týždňov po atentáte na následníka rakúsko-uhorského trónu bolo zrejmé, že Rusko sa postaví na ochranu malého slovanského kráľovstva, Srbska, čo následne určilo hlavné priority náčelníka Generálneho štábu Rakúsko-Uhorska. Conrad sa obával cárskej armády a dobre vedel, že aj keby presunul všetky zložky armády z Balkánu do Haliče, tak by čoskoro čelil obrovskej presile
[Čítať ďalej…]Rakúsko-uhorské fortifikácie v Haliči a ich vývoj pred prvou svetovou vojnou

Júl 16th, 2015 | Autor:
Rakúsko-uhorské fortifikácie v Haliči a ich vývoj pred prvou svetovou vojnou

Rakúsko-Uhorsko po vytvorení konštitučnej monarchie pod vedením jedného panovníka a spojená iba tromi ministerstvami v roku 1867 sa stala druhým najväčším štátnym útvarom čo sa týka rozlohy[1] v Európe a treťou najľudnatejšou krajinou na kontinente po cárskom Rusku a cisárskom Nemecku.[2] Tieto základné číselné informácie predurčovali určitý potenciál stredoeurópskej absolutistickej monarchie, ktorá hraničila s možnými
[Čítať ďalej…]