Posts Tagged ‘ generálplukovník ’

Generálplukovník Arz von Straussenburg

Sep 29th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Arz von  Straussenburg

Generálplukovník Arz von  Straussenburg sa narodil 16. júna 1857 v Hermannstadte (Sibiu, Rumunsko). Bol typickým predstaviteľom saskej šľachtickej rodiny z prostredia Sedmohradska. Šľachtický titul nedržala jeho rodina ešte veľmi dlho. Do šľachtického stavu bol povýšený jeho starý otec, pôvodne vedúci pošty v Hermannstadte. Jeho otec bol evanjelickým kňazom. Po skončení štúdia na gymnáziu sa prihlásil
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Karl Tersztyánszky von Nádas

Jún 30th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Karl Tersztyánszky von Nádas

Karl Tersztyánszky (slov. Karol Trsťanský, maď. Tersztyánszky Károly) pochádzal zo starého slovenského (trenčianskeho) zemianskeho rodu, ktorého prví známy predkovia, bratia Blažej a Ipolitus Nigrovci (Čierny), sa spomínajú v roku 1234. Základným rodovým majetkom, podľa ktorého si písali aj prídomok, bola trenčianska obec Tŕstie (maď. Nádas), na ktorú získali Blažejovi potomkovia potvrdzujúce donácie v rokoch 1330
[Čítať ďalej…]Generálplukovník arcivojvoda Josef Ferdinand Habsburg-Toscana

Jún 6th, 2010 | Autor:
Generálplukovník arcivojvoda Josef Ferdinand Habsburg-Toscana

Medzi generálplukovníkov rakúsko-uhorskej armády počas prvej svetovej vojny patrili aj dvaja členovia habsburskej dynastie. Jedným z arcivojvodov , ktorý dosiahol túto hodnosť bol aj arcivojvoda Josef Ferdinand.  Narodil sa 24. mája 1872. Bol synom Ferdinanda IV. posledného  veľkovojvodu Toskánskeho a jeho manželky Alice. Po zjednotení Talianska žila rodina v exile v meste Salzburg. Bol štvrtým 
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Friedrich slobodný pán von Georgi

Jún 1st, 2010 | Autor:
Generálplukovník Friedrich slobodný pán von Georgi

Friedrich Georgi sa narodil 27. januára 1852 v Prahe. Pochádzal z vojenskej rodiny. Jeho otcom bol plukovník vo výslužbe. Jeho pôvod výrazne ovplyvnil jeho budúce zamestnanie. Vojenské štúdium začal v kadetnom ústave v Hainburgu. V štúdiu pokračoval na vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste. Svoje štúdium ukončil v roku 1871, keď nastúpil službu v hodnosti
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Rudolf slobodný pán Stöger-Steiner von Steinstätten

Máj 20th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Rudolf slobodný pán Stöger-Steiner von Steinstätten

Rudolf Stöger sa narodil 26. apríla 1861 v mestečku Pernegg v Štajersku. V mladosti stratil otca a jeho matka sa druhýkrat vydala. Zobrala si dôstojníka Josefa Steinera. Steiner bol vyznamenaným veteránom dánskej kampane a velil Pluku tyrolských cisárskych strelcov č. 1. Do dôchodku odišiel v hodnosti plukovníka. Skúsený dôstojník si mladého Rudolfa obľúbil a ovplyvnil
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Leopold slobodný pán von Hauer

Máj 7th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Leopold slobodný pán von Hauer

Leopold von Hauer sa narodil 26. januára 1854 v Budapešti. Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny, ktorej pôvod sa dá vysledovať v Bavorsku. Niektorí členovia tejto šľachtickej rodiny sa časom usadili v Rakúsku aj v Uhorsku. Jeho predkovia slúžili v habsburskej armáde už od 17. storočia.  Členovia rodiny von Hauer bojovali v roku 1683 v Turkami
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Wenzel slobodný pán von Wurm

Apr 20th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Wenzel slobodný pán von Wurm

Budúci generálplukovník Wenzel von Wurm sa narodil v Karlíne (dnes časť Prahy) 27. januára 1859. Jeho otcom bol dôstojník rakúsko-uhorskej armády. Aj preto sa rozhodol pre vojenskú kariéru. Pretože mu boli blízke technické predmety nastúpil študovať ženijný odbor na  Technickej vojenskej akadémie vo Viedni. Štúdium ukončil s vynikajúcimi výsledkami. Po skončení štúdia (1879) bol vyradený
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Samuel barón von Hazai

Apr 7th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Samuel barón von Hazai

Osoba generálplukovníka Samuela baróna von Hazai je pre nás zaujímavá z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým je to jediný dôstojník, ktorý sa narodil na území dnešného Slovenska a dosiahol v rámci ozbrojených síl rakúsko-uhorskej monarchie tak vysokú hodnosť. Zaujímavý je aj fakt, že bol židovského pôvodu a napriek tomu dosiahol také postavenie, čo tiež nebolo v monarchii bežné.  Samuel Hazai vlastným menom
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Paul barón Puhallo von Brlog

Mar 17th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Paul barón Puhallo von Brlog

Paul Puhallo sa narodil v meste Brlog (Chorvatsko) 21. februára  1856.  Od detstva mu bola súdená vojenská kariéra. Svoje štúdium začal na vojenských školách v meste Fehértemplom (Bela Crkva, Srbsko) a Hraniciach na Morave. Paradoxne sa obe mestá v tej dobe nazývali v nemčine Weißkirchen (odlišovali sa iba označením Ungarisch alebo Mährisch). Vo Viedni dosiahol
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Karl Georg gróf Huyn

Mar 6th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Karl Georg gróf  Huyn

Gróf Karl Huyn sa narodil 18. novembra 1857 vo Viedni. Podobne ako množstvo ďalších dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády bol vo výbere svojho povolania ovplyvnený vojenskou tradíciou svojej rodiny. V šľachtickom  prostredí bola služba v armáde normálnou vecou. Jeho otec bol generál Johannes Huyn a jeho matka grófka  Natália von Sarntherin. Množstvo  jeho predkov slúžilo v rakúskej
[Čítať ďalej…]