Posts Tagged ‘ dragúnske pluky ’

Jazdecké jednotky rakúskej monarchie za vlády Márie Terézie (1740-1780)

Nov 25th, 2009 | Autor:
Jazdecké jednotky rakúskej monarchie za vlády Márie Terézie (1740-1780)

Vojenská závislosť na šľachte nútila habsburských panovníkov aby postupne začali vytvárať profesionálnu cisársku armádu. Začali sa vytvárať prvé cisárske pešie  a jazdecké pluky. Pri nástupe Márie Terézie k moci  už existovala početná profesionálna armáda, ktorá však potrebovala ešte mnoho reforiem podobne ako cela ríša, aby sa vyrovnala popredným európskym armádam. Jazdectvo monarchie sa v tomto období skladalo z niekoľkých
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde III.

Jún 6th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde III.

Reťaz revolúcii, ktoré prebiehali v Európe v priebehu 19. storočia výrazne otriasli aj habsburskou monarchiou. Nesúrodý štátny útvar musel čeliť mnohým nepriaznivým okolnostiam, ktoré pre habsburskému impériu mohli priniesť iba rozklad a skazu. V tomto období sa preto pohľad vládnucich vrstiev naplno upriamil k armáde ako ochránkyni impéria a záujmov dynastie. Armáda mala v spoločnosti
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde II.

Máj 13th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde II.

Vývoj vojenstva v 18. storočí a začiatkom 19. storočia prešiel nesporne zaujímavým vývojom. Prudké zmeny vo vojenstve nutne poznamenali aj fungovanie jazdeckých jednotiek na bojisku. Zmeny postihli aj dragúnske útvary. Ich pôvodná úloha fungovať v pozícii mobilnej pechoty sa neosvedčila. Dragúnske pluky sa stali súčasťou ťažkej jazdy a na bojisku dostávali nové úlohy. Najväčšie zmeny
[Čítať ďalej…]Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde I.

Jan 5th, 2009 | Autor:
Dragúnske pluky v rakúsko-uhorskej armáde I.

Radoslav TURIK Vývoj vojenstva v 18. storočí a začiatkom 19. storočia prešiel nesporne zaujímavým vývojom. Prudké zmeny vo vojenstve nutne poznamenali aj fungovanie jazdeckých jednotiek na bojisku. Zmeny postihli aj dragúnske útvary. Ich pôvodná úloha  fungovať v pozícii mobilnej pechoty sa neosvedčila. Dragúnske pluky sa stali súčasťou ťažkej jazdy a na bojisku dostávali nové úlohy.
[Čítať ďalej…]