Posts Tagged ‘ 1914 ’

„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Feb 6th, 2018 | Autor:
„Slovenské“ pešie pluky rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku v roku 1914

Rakúsko-Uhorsko vstupovalo do prvej svetovej vojny, ktorú súčasníci nazývali Veľkou vojnou, po boku svojho spojenca, Nemeckého cisárstva. Spojenectvo uzavreté v druhej polovici 19. storočia sa formálne zdalo ako rovnocenné, ale tlak Nemecka na dualistickú monarchiou v otázke medzinárodnej politiky na Balkáne bol obrovský. Nemecko hľadalo zámienku na rozpútanie svetovej vojny, ktorá mala zmeniť pomery na
[Čítať ďalej…]Vojnové plány Rakúsko-Uhorska pred rokom 1914

Júl 10th, 2016 | Autor:
Vojnové plány Rakúsko-Uhorska pred rokom 1914

Dejiny 20. storočia sú plné ozbrojených konfliktov, ktoré zmenili geopolitckú mapu sveta na nepoznanie. Najväčšie zmeny nastali na európskom kontinente, kde na troskách Habsburskej monarchie či Osmanskej ríše vznikli nové štátne útvary založené na nacionálnom princípe. Najvyšší predstavitelia tradičných štátnych útvar už nedokázali čeliť mohutnému ľudskému tlaku a už vôbec nie prvému globálnemu konfliktu v dejinách ľudstva.
[Čítať ďalej…]Ľvov v rukách ruského nepriateľa

Feb 18th, 2016 | Autor:
Ľvov v rukách ruského nepriateľa

V posledných augustových dňoch muselo rakúsko-uhorské velenie reagovať na prvú porážku armády monarchie v Haliči na Gnilej Lipe. V tom istom čase prebiehala vo Východnom Prusku bitka v blízkosti dnešného Olsztynu (bitka pri Tannenbergu), kde sa nemeckej armáde podarilo viazať značnú časť ruských síl v podobe 1. a 2. armády, ktoré boli 2. septembra 1914
[Čítať ďalej…]Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Okt 26th, 2015 | Autor:
Prvá porážka Rakúsko-Uhorska – bitka na Gnilej Lipe (29. – 30. august 1914)

Úspešné ťaženie rakúsko-uhorskej armády na východnom fronte proti cárskej armáde, či už v bitke pri Krasniku alebo týždňovom boji v okolí mesta Komarow, zvýšili sebavedomie generality monarchie a presvedčenie, že celá kampaň v Haliči môže byť úspešná. Odzrkadlilo sa to aj v posledných augustových dňoch, kedy 4. rakúsko-uhorská armáda spolu so Skupinou arcivojvodu Jozefa Ferdinanda
[Čítať ďalej…]Bitka o Komarow (26.08. – 02.09. 1914)

Sep 30th, 2015 | Autor:
Bitka o Komarow (26.08. – 02.09. 1914)

    Po víťazstve 1. rakúsko-uhorskej armády v bitke pri Krasniku (23. – 25. augusta 1914) sa ruská 4. armáda stiahla smerom na sever k mestu Lublin, čo spôsobilo vytvorenie medzery medzi porazenou cárskou armádou a 5. ruskou armádou pod velením Pavla Adamoviča Plehveho, ktorého nemecký pôvod vzbudzoval v ruskej armáde značnú pozornosť. Na prelome
[Čítať ďalej…]Od mobilizácie k prvým bojovým stretom v auguste 1914 v Haliči

Aug 13th, 2015 | Autor:
Od mobilizácie k prvým bojovým stretom v auguste 1914 v Haliči

Iba niekoľko týždňov po atentáte na následníka rakúsko-uhorského trónu bolo zrejmé, že Rusko sa postaví na ochranu malého slovanského kráľovstva, Srbska, čo následne určilo hlavné priority náčelníka Generálneho štábu Rakúsko-Uhorska. Conrad sa obával cárskej armády a dobre vedel, že aj keby presunul všetky zložky armády z Balkánu do Haliče, tak by čoskoro čelil obrovskej presile
[Čítať ďalej…]