Spomienka na padlých rodákov v obci Nižná Slaná

DSC_0012

Prvá svetová vojna bola veľkým konfliktom, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnila dejiny celej našej spoločnosti. tragickým spôsobom zasiahla do bežného života našich predkov v každom meste a obci na Slovensku. Tisíce našich predkov museli obliecť vojenskú uniformu, opustiť svoje rodiny  a odísť v ústrety neistému frontovému osudu. Vojnové udalosti zavliekli týchto mužov na rôzne bojiska prvej svetovej vojny. Bojovali a trpeli  na haličských pláňach, v karpatských horách, na Balkáne, či vo vysokohorských podmienkach Julských Álp. Mnohí z nich sa z týchto bojísk nevrátili. Krvavú daň odviedli aj naši predkovia. Viac než 70 tisíc z nich sa z vojny nikdy nevrátilo.  Stratili svoje životy v krutej vojne a naša spoločnosť na nich veľmi rýchlo zabudla.

Po prvej svetovej vojne vznikla tradícia spomínať na tieto obete v novembrových dňoch. Dňa 11. novembra bolo podpísané prímerie, ktoré ukončilo boje na bojiskách prvej svetovej vojny.  Tento deň sa takto stal pamätným dňom obetí nielen prvej svetovej vojny. V posledných rokoch sa aj  u nás udomácňuje zvyk spomínať na tieto obete. Na svojich rodákov nezabudli ani obyvatelia gemerskej obce Nižná Slaná. Z iniciatívy našich spolupracovníkov pána Martina Gállika a Jána Kolesára sa uskutočnila spomienková akcia na padlých rodákov z tejto obce.

DSC_0006

Spomienkové podujatie sa začalo slávnostnými bohoslužbami v miestnom evanjelickom kostole za účastí mnohých hostí. Po bohoslužbe bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa 13 rodákom, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Pamätná tabuľa je umiestnená na stene kostola.  Súčasťou podujatia bolo tiež predstavenie publikácie Za cisára pána, ktorú jej autor Martin Gállik venoval práve rodákom z obce. Podujatie sa uskutočnilo za podpory Matice Slovenskej. Sme veľmi radi, že sme sa mohli tohto podujatia zúčastniť a pevne veríme, že si v týchto dňoch na svojich rodákov spomenú v čo najväčšom počte našich miest a obcí.

Spomienkové podujatie bolo venované týmto vojakom z obce Nižná Slaná:

Martin Bendik, roč. 1879, vojak HIR 9

Ondrej Blaško, roč 1892, vojak ?

Jozef Doktorčík, roč. 1876, vojak ?

Juraj Dovec, roč. 1878, vojak ?

Michal Fábry, roč. 1884, desiatnik FJB 29

Juraj Gunár, roč. 1874, vojak HIR 16

Pavol Homola, roč. 1892, vojak IR 25

Ondrej Kominár, roč. 1893, vojak HIR 16

Ondrej Krak, roč. 1882, vojak IR 25

Ján Mihálik, roč. 1892, vojak HIR 16

Ján Plačko, roč. 1889, vojak IR 25

Martin Prok, roč. 1890, vojak IR 25

Jan Šlosárik, roč. 1886, vojak GAR 6