Rok 2011 vo fotografii

Rok 2011 dnes končí. Z pohľadu Klubu vojenskej histórie Beskydy bol tento rok prelomový. Zásadným spôsobom sme rozšírili spektrum vykonávaných aktivít. Tradične sme sa venovali výskumnej činnosti a zároveň výsledky našej práce sme publikovali. Opravovali sme vojnové cintoríny. Pustili sme sa tiež do opravy pevnostného systému známeho ako Arpádova línia. Pustili sme sa do organizácie bojovej ukážky z časov prvej svetovej vojny. Rozbehli sme nový web zameraný na regionálne dejiny a zároveň rozvíjali náš klubový el. časopis. Aktivít bolo mnoho a čo je potešujúce pribudlo aj niekoľko nových aktívnych členov. Bol to ťažký rok, ale pekný. Pred nedávnom ste si mohli pozrieť krátku video prezentáciu z našej činnosti. Dnes Vám Prinášame niekoľko fotografií, ktoré podľa nás najlepšie vystihujú čo sme v tomto roku robili.

Publikácie Mementa prvej svetovej vojny čakajú na svojich čitateľov počas prednášky vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Marec 2011. [fotografia: Ing. Jozef Stebnický]

Členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy a Zväzu vojakov – Klub Humenné vyrážajú na spomienkovo-pietný pochod po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch. Apríl 2011.  [fotografia: Ing. Jozef Stebnický]

Dobrovoľníci z krajín V4 po skončení brigády na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop, okr. Stropkov. Apríl 2011. [fotografia: Ing. Jozef Stebnický]

Brigádnici upravujú prístupový chodník k jednému z bunkrov Arpádovej línie pri Uliči. Jún 2011. [fotografia: Ing. Jozef Stebnický]

Po viac ako roku práce na vojnovom cintoríne vo Veľkrope, sa v lete 2011 začalo s výstavbou chodníkov na tomto vojnovom cintoríne. Brigádnici a starosta obce budujú nový chodník. Júl 2011. [fotografia: Mgr. Janka Šurmaneková]

Starosta obce Nižná Polianka Mgr. Ján Cundra a predseda KVH Beskydy Mgr. Martin Drobňák odovzdávajú pamätný list za účasť na bojovej ukážke z prvej svetovej vojny. Júl 2011. [fotografia: Ing. Jozef Stebnický]

Česko-slovenská expedícia na Zakarpatskú Ukrajinu, počas ktorej sme hľadali vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na tomto území. August 2011. [fotografia: Mgr. Zbigniew Mikesz]

Brigádnici montujú oplotenie na vojnovom cintoríne Výrava – Pod kobylou. September 2011. [fotografia: Lucia Palková]

V septembri 2011 sa v maďarskom Székesfehérvári (Stoličný Belehrad) uskutočnila medzinárodná konferencia o vojnových cintorínoch. Spoluorganizátorom konferencie bola aj Visegrad working group for military cemeteries – organizácia krajín V4, ktorú Klub vojenskej histórie Beskydyzakladal. September 2011. [fotografia: press]

Vojnový cintorín v obci Stebník po ukončení rekonštrukcie, ktorú spoločnými silami realizoval Klub vojenskej histórie Beskydy a obec Stebník. Október 2011. [fotografia: Mgr. Martin Drobňák]

V mene Klubu vojenskej histórie Beskydy mi dovoľte Vám zaželať do budúceho roka veľa zdraru a chute do práce. Zároveň vyslovujem osobné želanie, že rok 2012 bude ešte úspešnejší ako tento rok. Podarilo sa nám rozbehnúť široké spektrum aktivít, ktorých hlavným cieľom je, aby si ľudia viac vážili svoju históriu. Zároveň veríme, že aj takéto aktivity dopomáhajú tomu, že množstvo ľudí zo zahraničia príde a navštívi naše krásne Slovensko a to aj za účelom obhliadky vojensko-historických pamiatok.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.