Rodáci v 1. svetovej vojne

IMG_3792

Dňa 28. júna 2016 o 16:00 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Hlavnej č. 10 uskutočnila prednáška PhDr. Radoslava Turika s názvom Rodáci v 1. svetovej vojne (výskum nasadenia vojakov z územia dnešnej Slovenskej republiky na frontoch I. svetovej vojny).

Na tento symbolický dátum 102. výročia sarajevského atentátu prišiel do Košíc prezentovať najnovšie výsledky bádateľského výskumu podpredseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Radoslav Turik. Prednáška sa uskutočnila v salóniku ŠVK Košice, kde sa zišlo zhruba štyridsať záujemcov vojenskej histórie z radov odbornej aj laickej verejnosti a treba povedať, že ani jedna stolička neostala neobsadená. Autor prednášky interaktívne priblížil zúčastneným túto zatiaľ málo prebádanú problematiku a objasnil rôzne zaujímavé skutočnosti týkajúce sa nasadenia vojakov z nášho územia na rôznych frontoch 1. svetovej vojny, ale aj v rozličných útvaroch vojska, ku ktorým naši rodáci v priebehu vojny narukovali. Naši pradedovia sa tak vo víre vojny mohli najčastejšie ocitnúť na bojiskách dnešného Srbska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Slovinska, Talianska, Slovenska, zriedkavejšie Francúzska, Bosny a Hercegoviny, Albánska alebo aj oveľa vzdialenejších krajín Ázie či Afriky. Zo státisícov našich mužov, ktorí narukovali do Veľkej vojny sa niekoľko desiatok tisíc už domov nikdy nevrátilo a aj väčšina tých, ktorým sa ju podarilo prežiť o zážitkoch z vojny len veľmi nerada a ťažko rozprávala. Preto stále zostáva obrovské množstvo nedopovedaných príbehov a nezodpovedaných otázok. Tieto otázky zaujímali aj naše publikum, ktoré po odznení prednášky v diskusii živo reagovalo otázkami, kratšími príspevkami aj faktickými poznámkami k tejto zaujímavej a stále málo prebádanej téme.

IMG_3793

Súčasťou prednášky bola prezentácia publikácie Prvá svetová vojna a východné Slovensko a putovnej výstavy Pradedovia na frontoch Veľkej vojny. Publikácia je zborníkom z konferencie, ktorá sa uskutočnila takisto v priestoroch ŠVK Košice ešte v júni 2014. Kniha prináša informácie z čiastkového výskumu bádateľov histórie 1. svetovej vojny, priamo sa dotýkajúce oblasti východného Slovenska.

Putovná výstava ma za cieľ priblížiť čo najširšej verejnosti život našich pradedov na frontoch Veľkej vojny, preto je umiestnená v hlavnej sále výpožičnej miestnosti ŠVK Košice, kde ju má možnosť zhliadnuť každý záujemca v období od 28. júna do konca augusta 2016.

IMG_3801

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.