Rekonštrukcia vojnových cintorínov Výrava

Realizácia projektu:

2008 – 2013

Charakteristika projektu:

V katastri obce Výrava sa nachádzajú tri vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Dlhé roky tieto vojnové cintoríny chátrali a postupne už ani miestni obyvatelia nevedeli určiť ich presnú polohu. V roku 2008 členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy lokalizovali tieto vojnové cintoríny a zachránili ich pred zánikom. Prvý z cintorínov sa nachádza neďaleko obce Výrava. Zvyšné dva vojnové cintoríny sa nachádzajú mimo obce Výrava. Projekt rekonštrukcie vojnových cintorínov prebieha od roku 2008 a jeho súčasťou je tiež prepojenie cintorínov náučným turistickým chodníkom.

Vojnový cintorín Výrava – Pod Kobylou

Vojnový cintorín sa nachádza v zalesnenom teréne medzi obcami Výrava a Valentovce. Na cintoríne je spolu 22 hrobov. Z celkového počtu je 11 hrobov masových, 6 spoločných a 5 jednotlivých. Na cintoríne je pochovaných až 636 vojakov. Pochovaní tu sú vojaci nemeckej, rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

V roku 2008 členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy cintorín lokalizovali. V lete 2009 dobrovoľníci vyčistili vojnový cintorín od náletových drevín a došlo k navŕšeniu hrobových polí. Na hroboch boli osadené provizórne brezové kríže. V roku 2011 vďaka podpore Karpatskej nadácie začala komplexná rekonštrukcia vojnového cintorína. Od náletových drevín bolo vyčistené široké okolie vojnového cintorína. Dobrovoľníci realizovali stavbu kamenného centrálneho chodníka. Vybudované bolo oplotenie vojnového cintorína a vstupná brána. Osadené boli kríže so štítkami, lavička a informačný panel v slovenskom a anglickom jazyku.

Rekonštrukcia vojnového cintorína bola ukončená v jari 2012. Vojnový cintorín je súčasťou náučného chodníka zameraného na udalosti prvej svetovej vojny v regióne. Cintorín bol slávnostne posvätený v apríli 2012.

Vojnový cintorín Výrava – Kóta 600

Vojnový cintorín sa nachádza taktiež medzi obcami Výrava a Valentovce, neďaleko od cintorína Pod Kobylou. V 20 hroboch je tu pochovaných 420 vojakov. Pochovaní tu sú vojaci nemeckej, rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

V roku 2008 členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy cintorín lokalizovali. Aj tu v lete 2009 dobrovoľníci z KVH Beskydy a obce Výrava vyčistili vojnový cintorín od náletových drevín a došlo k navŕšeniu hrobových polí. Na hroboch boli osadené provizórne brezové kríže.

V roku 2011 vďaka podpore Karpatskej nadácie začala komplexná rekonštrukcia vojnového cintorína. Bola vytvorená spojovacia cesta medzi cintorínmi Výrava – Pod Kobylou a Výrava – Kóta 600. Vyčistené bolo širšie okolie vojnového cintorína.  Vojnový cintorín bude na základe foto dokumentácie zrekonštruovaný do podoby z polovice 30tých rokov 20. storočia. Osadené boli kríže so štítkami a informačný panel v slovenskom a anglickom jazyku.

Rekonštrukcia vojnového cintorína bola ukončená v jari 2012. Vojnový cintorín je súčasťou náučného chodníka zameraného na udalosti prvej svetovej vojny v regióne. Cintorín bol slávnostne posvätený v apríli 2012.

Vojnový cintorín Výrava – Pod Kudrovcom

Vojnový cintorín sa nachádza neďaleko obce Výrava a je najväčším z výravských vojnových cintorínov. V 21 hroboch je tu pochovaných až 2 680 vojakov. V roku 2008 bol vojnový cintorín vyčistený, navŕšené boli hrobové polia a osadené provizórne kríže.

Rekonštrukcia vojnového cintorína zaťala v roku 2013. Na ploche cintorína boli osadené drevené kríže a plocha bola oplotená drevených oplotením. Osadený bol centrálny kríž. Návrh rekonštrukcie pripravil Ing. Arch. Ľubomír Gramata.

Súčasťou rekonštrukcie vojnového cintorína bolo vybudovanie prístupovej cestičky a osadenie informačných panelov. Vojnový cintorín bol slávnostne posvätený 19. októbra 2013.

Výstupy projektu:

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín Výrava – Pod Kobylou
  • zrekonštruovaný vojnový cintorín Výrava – kóta 600
  • zrekonštruovaný vojnový cintorín Výrava – Pod Kudrovcom

Projekt podporili:

Súkromné lesy Dr. Šedivý, Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov pôdy, PS Výrava

Odkazy: