Rekonštrukcia vojnového cintorína Zbudská Belá IV.

Realizácia projektu:

2011 – 2012

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín sa nachádza v katastri obce  Zbudská Belá (okr. Medzilaborce). Tento cintorín pozostáva z 13 hrobov. Na vojnovom cintoríne nachádzajúcom sa pri kóte 584 je pochovaných celkom 37 vojakov. Z celkového počtu je päť hrobov jednotlivých, 7 spoločných a jeden masový. Na cintoríne sú pochovaní rakúsko-uhorskí, nemeckí a ruskí vojaci. Veľmi dlho sme nemohli cintorín v lesnom poraste lokalizovať. Podarilo sa to až v roku 2011. Hroby boli čiastočne viditeľné v lesnom poraste a zasypané kopami lístia a konárov. Vojnový cintorín bol na pokraji zániku. Jediným viditeľným  identifikačným symbolom bola rozbitá kamenná mohyla z prírodného kameňa a jeden rozpadnutý starý kríž. Cintorín mohol každú chvíľu zaniknúť.

S rekonštrukciou vojnového cintorína sa začalo v jari 2011. Vojnový cintorín rekonštruovali dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy. Najprv bola  celá plocha vojnového cintorína vyčistená od náletových drevín a lístia. Hroby boli obnovené, aby boli opäť viditeľné.

V prácach sa pokračovalo v roku 2012. Na plochu cintorína boli umiestnené masívne drevené kríže. Na kríže sa umiestnia tiež informačné tabuľky. Nakoniec bol celý cintorín ohradený novou drevenou ohradou. Pri cintoríne bol umiestnený informačný panel o histórii tohto vojnového cintorína. Rekonštrukcia bola realizovaná za podpory Nadácie Pontis – Nadačného fondu Telecom a Súkromných lesov Dr. Šedivý.

Výstupy projektu:

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín

Projekt podporili:

Súkromné lesy Dr. Šedivý

Odkazy: