Rekonštrukcia vojnového cintorína Veľkrop

Realizácia projektu:

2010 – súčasnosť

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín vo Veľkrope je pozostatkom ťažkých bojov, ktoré v tomto priestore prebiehali v rokoch 1914 až 1915. Miesto posledného odpočinku na tomto cintoríne našlo až 8 662 padlých vojakov. Je tak najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Vojnový cintorín dlhé roky chátral, čo sa prejavilo aj na jeho stave. Vzhľadom na veľkosť vojnového cintorína bola jeho rekonštrukcia rozdelená do niekoľkých etáp.

Prvá etapa:

Prvá etapa pozostávala z troch dobrovoľníckych brigád.  Hlavným cieľom bolo kompletne vyčistiť plochu a okolie cintorína od náletových drevín. V júli 2010 sa uskutočnila prvá dobrovoľnícka brigáda, počas ktorej sa podarilo vyčistiť samotnú plochu cintorína, ktorej veľkosť dosahuje úctyhodných 3 360 metrov štvorcových. Druhá brigáda sa uskutočnila v septembri 2010 a dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Veľkrop sa pustili do čistenia okolia vojnového cintorína. Osadená bola dočasná informačná tabuľa, ktorá návštevníka informuje o histórii miesta, na ktorom sa nachádza. Tretia brigáda sa uskutočnila v októbri 2010 a hlavným cieľom bolo dokončiť čistenie okolia cintorína. Osadený bol dočasný centrálny kríž.

Druhá etapa:

Druhá etapa spočíva v úprave samotnej plochy vojnového cintorína. Začiatkom roka bol vypracovaný projekt komlexnej rekonštrukcie vojnového cintorína. V apríli roku 2011 na ploche cintorína pracovali dobrovoľníci nielen zo Slovenskej republiky ale aj z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Cieľom brigády bolo dostraniť pne po stromoch a náletových drevinách, ktoré sa na ploche vojnového cintorína nachádzali. V júli 2011 pokračovalo odstraňovanie pňov a vďaka podpore Ministerstva vnútra SR sa začalo s výstavbou centrálnych chodníkov a s úpravou prvej štvrtiny vojnových hrobov.

V súčasnosti pokračujú práce na tomto vojnovom cintoríne. Nasledovať budú ďalšie etapy rekonštrukcie vojnového cintorína.

F9

Plánované aktivity:

– úprava plochy vojnového cintorína (chodníky, prístup a pod.)

– vybudovanie oplotenia a vstupných brán

– vybudovanie prístupového chodníka

– osadenie krížov

– výroba informačnej tabule

– úprava širšieho okolia

Zaujali Vás tieto aktivity a chcete tento projekt podporiť. Informácie ako to urobiť nájdete TU. Prípadne nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky. Pri podpore väčšej ako 200 € budete uvedený ako sponzor tohto projektu.

Výstupy projektu:

Projekt sa realizuje a bude ukončený v lete 2015

Projekt podporili:

Odkazy:

Fotogaléria: REKONŠTRUKCIA VOJNOVÉHO CINTORÍNA VEĽKROP

Reportáž: DROBŇÁK, M.: Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Veľkrop (www.kvhbeskydy.sk, 29.11.2010)

Reportáž: DROBŇÁK, M.: Začala obnova najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny (www.kvhbeskydy.sk, 20.07.2011)