Rekonštrukcia vojnového cintorína Stebník

Realizácia projektu:

2009 – 2011

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín sa nachádza pri obci Stebník (okr. Bardejov). Podľa archívnych materiálov je na tomto vojnovom cintoríne pochovaných celkom 189 padlých vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej štátnej príslušnosti. Vojaci sú pochovaní v 75 samostatných hroboch. Zvyšní vojaci sú pochovaní v 24 hroboch po 3 až 5 padlých vojakov a v 4 masových šachtách.

Na prelome rokov 2007/2008 stál vojnový cintorín na pokraji zániku. V roku 2008 bola plocha cintorína vyčistená od náletových drevín. S rekonštrukciou vojnového cintorína sa začalo v roku 2009. Vojnový cintorín rekonštruovali dobrovoľníci z obce Stebník a Klubu vojenskej histórie Beskydy. Upravená bola samotná plocha vojnového cintorína a zamerané boli jednotlivé hrobové polia. Vybudované bol centrálny monument, oplotenie a nová vstupná brána. V roku 2010 boli na hroby osadené nové drevené kríže a informačná tabuľa. Rekonštrukcia bola realizovaná za podpory Komunitnej nadácie Prešov a rakúskeho Čierneho kríža. Rekonštrukcia bola vojnového cintorína bola ukončená v roku 2011.

Výstupy projektu:

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín

 

Projekt podporili:

Odkazy:

Fotogaléria: REKONŠTRUKCIA VOJNOVÉHO CINTORÍNA STEBNÍK

Fotogaléria: SPOMIENKOVÝ A PIETNY POCHOD STEBNÍKOM A OKOLÍM

Fotogaléria: VOJNOVÝ CINTORÍN STEBNÍK

Článok: DROBŇÁK, M.: Vojnový cintorín v obci Stebník (www.kvhbeskydy.sk, 20.08.2011)

Článok: DROBŇÁK, M.: O vojnovom cintoríne, tisíc eurách a priateľstve (www.kvhbeskydy.sk, 09.10.2011)

Reportáž: STEBNICKÝ, J.: Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Stebník (www.kvhbeskydy.sk, 02.10.2009)

Fotoreportáž: STEBNICKÝ, J.: Spomienkový a pietny pochod Stebníkom a okolím (www.kvhbeskydy.sk, 22. 08. 2010)