Rekonštrukcia vojnového cintorína Palota

Realizácia projektu:

2009 – 2011

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín v Palote sa nachádza pri frekventovanej ceste do Poľska, často využívanej najmä na cykloturistiku. Na cintoríne je pochovaných 151 obetí bojov z prvej svetovej vojny. Spolu sa tu nachádza 28 hrobov (22 jednotlivých hrobov, 4 spoločné hroby a 2 hromadné šachty).

Vojnový cintorín dlhé roky chátral. V roku 2007 obec Palota vyčistila plochu vojnového cintorína od náletových drevín a pristúpila k obnove hrobový polí. Osadený bol taktiež centrálny drevený kríž.

V roku 2009 obec Palota a dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy uskutočnili dve dobrovoľnícke brigády na tomto vojnovom cintoríne. Plocha cintorína bola vyčistená od zvyškov náletových drevín. Vojnový cintorín bol oplotený dreveným oplotením. Vybudovaná bola prístupová cestička.

V lete 2011 boli vďaka podpore rakúskeho Čierneho kríža (Das Österreichische Schwarze Kreuz) osadené drevené kríže na jednotlivé aj spoločné hroby. Pri cintoríne bola taktiež umiestnená informačná tabuľa a smerové tabule. Vojnový cintorín bol vysvätený a slávnostne otvorený 30. septembra 2011.

Výstupy projektu:

 • Zrekonštruovaný vojnový cintorín


  Projekt podporili:

  Odkazy:

  Fotogaléria: Rekonštrukcia vojnového cintorína Palota

  Článok: TURIK, R.: Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Palota (www.kvhbeskydy.sk, 12.04.2009)

  Reportáž: STEBNICKÝ, J.: Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v Palote (www.kvhbeskydy.sk, 14. 09. 2009)

  Reportáž: TURIK, R.: Slávnostná vysviacka cintorína v Palote (www.kvhbeskydy.sk, 04.10.2011)