Rekonštrukcia vojnového cintorína Kružlová

Realizácia projektu:

2012

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín sa nachádza v obci Kružlová (okr. Svidník). Podľa archívnych materiálov je na tomto vojnovom cintoríne pochovaných celkom 5 padlých vojakov rakúsko-uhorskej štátnej príslušnosti. Vojaci sú pochovaní v 5 samostatných hroboch.

S rekonštrukciou vojnového cintorína sa začalo v roku 2012. Vojnový cintorín rekonštruovali dobrovoľníci z obce Kružlová a Klubu vojenskej histórie Beskydy. Upravená bola celá plocha vojnového cintorína. Päť jednotlivých hrobov bolo spojených do jedného hrobového poľa. Celé hrobové pole je oddelené od zvyšku cintorína kamenným chodníkom. Na každom hrobe je umiestnená  replika kovovej hviezdice, aké sa umiestňovali na vojnové hroby v medzivojnovom období. Pri cintoríne bol umiestnený informačný turistický panel. V októbri 2012 sa v obci uskutočnil pietny akt spojený so slávnostnou posviackou vojnového cintorína.

Výstupy projektu:

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín

Projekt podporili: