Rekonštrukcia vojnového cintorína Hostovice

Realizácia projektu:

2011 – 2014

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín v obci Hostovice sa nachádza na okraji civilného cintorína. Podľa archívnych materiálov je na tomto vojnovom cintoríne pochovaných celkom 112 padlých vojakov. Známych podľa mien je 104 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 8 vojakov, z ktorých je jeden ruský vojak. Cintorín pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 hrobov spoločných a 4 hroby sú hromadné.

hostovice zaciatok H01

S rekonštrukciou vojnového cintorína sa začalo v roku 2012. Vojnový cintorín rekonštruovali dobrovoľníci z obce Hostovice a Klubu vojenskej histórie Beskydy.  Na cintoríne bolo zorganizovaných 24 pracovných akcií z rozsahom 27 pracovných dní. Dobrovoľníci zo Slovenska, ale aj zahraničia, odpracovali 1099 pracovných hodín. Väčšinu z toho v roku 2014. Projekt obnovy vojnového cintorína navrhol Ing. arch. Ľ. Gramata.

H06 HI1

Výstupy projektu:

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín

Hostovice

HO8 HO7

Projekt podporili:

 Logo3 Logo1 OSK_WEB

1591-hostovice PLUTA STRKY Ministerstvo obrany České republiky VCR_BA1

LOGO_SK_6 Nadačný fond Telekom

Odkazy:

Reportáže z priebehu obnovy vojnového cintorína