Rekonštrukcia vojnového cintorína Chmeľová

Realizácia projektu:

2011 – súčasnosť

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín v obci Chmeľová (okr. Bardejov) je súčasťou civilného cintorína. V 32 hroboch tu bolo pochovaných 54 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Dnes existuje už len časť tohto vojnového cintorína. Zachovalo sa 19 vojnových hrobov, zvyšok cintorína zanikol z dôvodu rozširovania civilných hrobov na cintoríne.

Klub vojenskej histórie Beskydy a obec Chmeľová začali rekonštrukciu vojnového cintorína v lete 2011. Hlavným zámerom tak bolo vyčleniť zachovanú plochu vojnového cintorína, aby v budúcnosti už nedochádzalo k ničeniu vojnových hrobov. Počas brigády v júni 2011 sme plochu zvyšku vojnového cintorína vymedzili kamenným lemom. Následne dobrovoľníci z obce na zachované hroby osadili kamenné pomníky.

V súčasnosti pokračujú práce na tomto vojnovom cintoríne. Plánované aktivity:

– výstavba centrálneho pamätníka

– úprava vstupnej časti cintorína

– výroba informačnej tabule

– osadenie štítkov na náhrobné kamene

Zaujali Vás tieto aktivity a chcete tento projekt podporiť. Informácie ako to urobiť nájdete TU. Prípadne nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky. Pri podpore väčšej ako 200 € budete uvedený ako sponzor tohto projektu.


Výstupy projektu:

Projekt sa realizuje a bude ukončený v lete 2013

Projekt podporili:

Odkazy:

Fotogaléria: REKONŠTRUKCIA VOJNOVÉHO CINTORÍNA CHMEĽOVÁ (2011 – ???)

Reportáž: Drobňák, M.: Dobrovoľnícky CAMP na vojnových cintorínoch v Becherove a Chmeľovej (www.kvhbeskydy.sk, 17.06.2011)