Rekonštrukcia vojnového cintorína Becherov

Realizácia projektu:

2011 – 2013

Charakteristika projektu:

Vojnový cintorín v obci Becherov sa nachádza na okraji civilného cintorína. V 72 hroboch je pochovaných celkom 111 vojakov. Celkovo 57 hrobov je jednotlivých, zvyšné sú spoločné. Na cintoríne je pochovaných 76 vojakov rakúsko-uhorskej armády a 35 vojakov ruskej armády. Podľa mena môžeme identifikovať 12 rakúsko-uhorských vojakov, väčšinou príslušníkov rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47). Známe je tiež meno jedného ruského vojaka.

Rekonštrukcia vojnového cintorína začala v roku 2011. Realizátorom je Klub vojenskej histórie Beskydy a obec Becherov. V júni 2011 dobrovoľníci zo Slovenska, Českej republiky a Poľska upravili plochu vojnového cintorína a začali s výstavbou centrálneho chodníka. V priebehu roka 2012 boli dokončené úpravy plochy vojnového cintorína. Vďaka práci dobrovoľníkov z krajín V4 bol vybudovaný centrálny pamätník.

V roku 2013 boli osadené kríže na vojnovom cintoríne a informačný panel. Vojnový cintorín bol slávnostne posvätený 18. októbra 2013. Autorom projektu rekonštrukcie vojnového cintorína je Ing. Arch. Ľubomír Gramata.

Výstupy projektu:

  • zrekonštruovaný vojnový cintorín

Projekt podporili:

Odkazy:

Reportáže o priebehu rekonštrukcie TU.