Obnova vojnových cintorínov

Medzi hlavné činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy patrí obnova vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. Od roku 2008 sme realizovali obnovu viacerých lokalít na celom severovýchodnom Slovensku. Práce pri obnovách realizujú dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia.

Obnovené vojnové cintoríny:

Vojnové cintoríny na ktorých prebiehajú práce: