Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Veľkrope pokračuje vďaka podpore z grantovej výzvy Zlepšíme SPPoločne Slovensko

Obnova vojnového cintorína v obci Veľkrop je najväčším projektom, ktorý realizuje Klub vojenskej histórie Beskydy. Obnova, tohto najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku, začala v roku 2010. Postupne bola plocha cintoríny najprv vyčistená od náletových drevín a následne sa pristúpilo k obnove tohto pietneho miesta. Práce sú realizované dobrovoľníkmi. Vo Veľkrope už pracovali dobrovoľníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Za viac ako tri roky sa opravila už polovica cintorína. Štrk, piesok a kameň použitý na vykladanie chodníkov a úpravu hrobových polí sa môže rátať na niekoľko stoviek ton. Všetky práce by neboli možné bez podpory štátnych orgánov, no najmä súkromných a firemných nadácii. V tomto roku projekt obnovy podporila aj Nadácia SPP v rámci výzvy Zlepšíme SPPoločne Slovensko. Finančný dar bol použitý, ako inak na nákup kameňa. Dňa 14. septembra 2013 tak skupina dobrovoľníkov mohla pokračovať vo vykladaní kamenných chodníkov na ploche vojnového cintorína. Práce na vojnovom cintoríne budú pokračovať celú jeseň.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.