Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Radvaň nad Laborcom

Októbrové počasie už dáva o sebe vedieť. Počasie je každým dňom sychravejšie. Na oblohe sa dokonca objavili prvé snehové vločky. Pred niekoľkými dňami však bolo všetko inak. Prvé dni mesiaca október boli slnečné a teplé. Poskytli tak prívetivé podmienky na rekonštrukciu ďalšieho vojnového cintorína v reťazci cintorínov v medzilaboreckom okrese. Dňa 3.októbra 2009 sa podarilo zachrániť pred zánikom cintorín v obci Radvaň nad Laborcom. Cintorín je v archívnych materiáloch označovaný ako Vojenský cintorín Vyšná Radvaň č. II . V obci Radvaň nad Laborcom sa nachádzajú celkovo dva cintoríny, ktoré sa líšia ako umiestnením tak aj obdobím vzniku. Cintorín Vyšná Radvaň č. II je situovaný v lesnom poraste na hrebeni medzi obcami Radvaň nad Laborcom a Volica. Obdobie vzniku cintorína sa viaže k bojovým udalostiam ktoré zasiahli túto oblasť už na prelome novembra a decembra roku 1914. Podľa archívnych materiálov sú na tomto cintoríne pochovaní vojaci rakúsko-uhorskej armády, ktorí padli začiatkom decembra 1914. Materiály uvádzajú 175 pochovaných padlých vojakov.

Myšlienka uskutočniť základné rekonštrukčné úpravy na vojenskom cintoríne Vyšná Radvaň č. II sa začala rodiť koncom roka 2008. Iniciátorom celej tejto myšlienky bol Ing. Andrej Hnat, rodák z obce Radvaň nad Laborcom, ktorý oslovil Klub vojenskej histórie Beskydy so žiadosťou o spoluprácu. Slovo dalo slovo a od myšlienky nebolo ďaleko k realizácii. Dátum rekonštrukcie bol po dohode s obecným zastupiteľstvom stanovený na 3. októbra 2009. Rekonštrukcie cintorína sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, rôzni dobrovoľníci a naše občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy zastupoval Marek Hnat, ktorý rekonštrukciu usmerňoval tak, aby cintorín získal pôvodnú historickú podobu. Akcie sa teda zúčastnilo celkom 15 dobrovoľníkov, čo je vzhľadom na veľkosť a povahu cintorína slušná pracovná sila.

Samotná brigáda sa začala peším pochodom zo železničnej stanice na miesto rekonštrukcie. Prvotným krokom rekonštrukcie bolo odstránenie nežiadúcich stromov a rôznych náletových drevín, aby boli zachované pôvodné kontúry cintorína. Nasledovalo odstránenie burín a lístia z plochy. Po prekopaní a upravení vyčistenej plochy bolo nutné každú šachtu navŕšiť, aby bola dostatočne viditeľná. Upravené šachty sa už iba urovnali do štandardnej podoby . Takto sa vyčistili a upravili 3 šachty rádových padlých vojakov a šachta kde spočívajú ich dôstojníci. Neďaleko tejto šachty sa dokonca podarilo nájsť pozostatky ešusu.

Zaujímavosťou vojnového cintorína je betónový centrálny kríž, ktorý je už v súčasnosti v rozpadajúcom sa stave. Na čelnej strane sa kríža nachádza nápis “TU SPOČIVAJU UHORSKY VOJACI PADLI V BOJU S RUSMI 1914 ROKU”. Počas rekonštrukcie sa podarilo rozlúštiť aj nápis na zadnej strane tohto kríža. Znel: “NIEDELSKY KAROL” . Malo by sa jednať o meno autora kríža, čo bolo občanmi obce počas rekonštrukcie vydiskutované a potvrdené. Predpokladá sa, že kríž na vojnovom cintoríne stojí zhruba od 20-tych rokov minulého storočia. Do budúcnosti bude potrebné, aby tento pôvodný betónový kríž bol zreštaurovaný.

Posledným krokom rekonštrukcie bolo osadenie drevených krížov na každú šachtu. Týmto krokom sa podarilo upraviť plochu cintorína do pôvodnej podoby. Keďže sa akcie zúčastnil dostatok pracovitých rúk, práca šla od ruky a s dávkou humoru sa podarilo ukončiť rekonštrukciu v skorých popoludňajších hodinách.

Na záver by som sa chcel touto cestou v mene Klubu vojenskej histórie Beskydy poďakovať všetkým zúčastneným dobrovoľným brigádnikom.

Tí, ktorí by si chceli vojenský cintorín prezrieť, nájdu ho na týchto zemepisných súradniciach:

49° 08′ 55.83″N

21° 53′ 56.60″E

Fotogaléria z brigády:

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.